Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Závěrečné práce

Výuka

Již několik let zpracovávají žáci 9. tříd své závěrečné práce. Při zpracování rozmanitých témat prokazují žáci své dovednosti, stanovují cíle, vyhledávají informace a zpracovávají je, řeší problémy, vyvozují závěry. Prokazují dovednosti při práci s počítačem, vytvářejí prezentace ke svým pracím a obhajují je před komisí. 

Téma si žáci vybírají již na konci osmé třídy. To, že jsou tyto práce smysluplné, nám dokazuje také zpětná vazba našich bývalých žáků, studentů středních škol, kteří nemají problém s ročníkovými a jinými většími pracemi. 

Závěrečné práce jsou také podkladem pro tzv. výstupní hodnocení žáků. I když už není povinné, považujeme ho za důležitou součást hodnocení výstupů vzdělávací činnosti školy v oblasti kompetencí.

Copyright MediaSolution 2020