Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Fond klubu

O klubu

Fond klubu je tvořen z ročních příspěvků rodičů žáků (500,- Kč za rodinu), sponzorských darů a z výtěžků jednotlivých akcí pořádaných KP.

Z rozpočtu se pravidelně přispívá na odměny žákům za reprezentování školy při různých soutěžích a sportovních utkáních, nákup hraček do školní družiny, časopisů a knih do školní knihovny, školních permanentek do ZOO, nových pracovních sešitů a doplnění učebnic, částečnou úhradu mzdových nákladů školního psychologa atd. V rozpočtu KR se počítá i s rezervou na sociální příspěvky žákům.

Copyright MediaSolution 2020