Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Fond a rozpočet

O klubu

Fond klubu je tvořen z ročních příspěvků, sponzorských darů a z výtěžků našich benefičních akcí.

O investicích rozhodují členové klubu hlasováním na schůzích klubu. Z rozpočtu se pravidelně přispívá na nákup nových pracovních sešitů, hraček do školní družiny, časopisů a knih do školní knihovny, školních permanentek do ZOO, částečnou úhradu mzdových nákladů školní psycholožky, odměny žákům za reprezentování školy při různých soutěžích a sportovních utkáních atd. V rozpočtu KP se počítá i s rezervou na příspěvky rodinám, které si nemohou z ekonomických důvodů dovolit uhradit celou částku na společný pobyt na lyžařském výcviku, ŠvP či školním výletě.
 

Copyright MediaSolution 2020