Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Spolupráce s rodiči

MŠ Kohoutek

Dokladem pravidelné spolupráce s rodiči je činnost Spolku rodičů a přátel školky, které funguje nepřetržitě již od roku 1991. Společně pořádané akce bývají vždy plné pohody.

Naše mateřská škola uznává dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte a proto se spolupráci s rodinou maximálně otevírá. 

Společně s rodiči připravujeme různé akce: 

  • Oslavy narozenin 

  • Velikonoční výstavu dětských prací 

  • Besídky s předáváním dárků 

  • Návštěvy divadelních představení

  • Těchto představení se mohou účastnit i děti, které naší mateřskou školu nenavštěvují. 

  • Besedy s psychologem – Školní zralost 

  • Školku v přírodě 

  • Výlet 

  • Oslavu Dne země – s tématickými zaměřenými soutěžemi, jejichž cílem je rozvíjet v dětech vztah k přírodě a životnímu prostředí 

  • Zahradní slavnosti pro celou rodinu – opět se soutěžemi, ale tentokrát pro všechny členy rodiny

Copyright MediaSolution 2020