Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Spolupráce s rodiči

MŠ Kohoutek

Dokladem pravidelné spolupráce s rodiči je činnost Spolku rodičů a přátel školky, které funguje nepřetržitě již od roku 1991. Společně pořádané akce bývají vždy plné pohody.
 
Naše mateřská škola uznává dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte a proto se spolupráci s rodinou maximálně otevírá. 
 
Společně s rodiči připravujeme různé akce: 
  • Oslavy narozenin 
  • Velikonoční výstavu dětských prací 
  • Besídky s předáváním dárků 
  • Návštěvy divadelních představení
  • Těchto představení se mohou účastnit i děti, které naší mateřskou školu nenavštěvují. 
  • Besedy s psychologem – Školní zralost 
  • Školku v přírodě 
  • Výlet 
  • Oslavu Dne země – s tématickými zaměřenými soutěžemi, jejichž cílem je rozvíjet v dětech vztah k přírodě a životnímu prostředí 
  • Zahradní slavnosti pro celou rodinu – opět se soutěžemi, ale tentokrát pro všechny členy rodiny
Copyright MediaSolution 2020