Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Naše hodnoty

O škole

Na čem stavíme?

NAŠE HODNOTY

důvěra

Věříme sobě i ostatním, posouváme vlastní hranice.
Vytváříme bezpečné prostředí.
Věříme v proces (sebe)vzdělávání.
Dodržujeme to, na čem jsme se dohodli.
Důvěřujeme v kolegy, žáky i rodiče.
Máme naději.

partnerství

Jsme součástí celku. Držíme při sobě, jsme si navzájem oporou. 
Ceníme si vlastní práce a práce ostatních.
Provázíme, propojujeme, oceňujeme, pečujeme o vztahy.
Jsme laskaví.
Pracujeme jako tým.

respekt

Přijímáme druhé. Nasloucháme.
Bereme ohled na své potřeby i na potřeby druhých.
Hodnotíme popisně, věcně. 

svoboda

Dáváme na výběr, jsme otevření, hledáme cesty.
Známe (i své) limity.                                    
Jsme vstřícní k rozmanitosti. Přijímáme osobnosti takové, jaké jsou.

radost

Oceňujeme sebe a druhé.
Radujeme se z každého, i malého pokroku.
Učíme se z chyb a rozvíjíme se.
Podporujeme kreativitu a zvídavost („curiosity“)
We work with passion and fullfilment.

 
Copyright MediaSolution 2020