Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Naše knihovna

Naše školní knihovna má víc než jen povinnou četbu. Nabízí přes 9 tisíc knih pro děti i dospělé, část z nich i v anglickém jazyce, 11 titulů časopisů, deskové hry. Pro děti školou povinné je místem, kde mohou trávit čas po vyučování, než jim začnou volnočasové aktivity, nebo si pro ně přijdou rodiče. Je zde internet, počítač a tři netbooky pro řešení úkolů, přípravu referátů, prezentací atd.. V neposlední řadě je také místem pro semináře, besedy či nejrůznější setkání rodičů či dalších obyvatel Hanspaulky, schází se zde například redakční rada časopisu Hanspaulka. 

Otevírací doba: 

  • pondělí: 12,00 - 18,00 hod., pro veřejnost 15,00 - 18,00 hod.   
  • úterý: 9,00 - 15,00 hod.
  • středa: 12,00 - 15,00 hod.
  • čtvrtek: 10,00 - 18,00 hod., pro veřejnost 15,00 - 18,00 hod.
  • pátek: 12,00 - 15,00 hod.

Knihy se půjčují na 30 dnů, žákům školy zdarma. 

Kontakt: 

Při výběru knih se zaměřujeme především na nabídku literatury pro děti prvního stupně. Snažíme se nabídnout takové knihy, které se jim budou líbit, a čtení je bude bavit. Starší děti najdou v knihovně dostatek knih pro školní četbu a přípravu referátů, ale i zájmovou literaturu. Určitá část knižního fondu je určena žákům nejvyšších tříd a dospělým.

Jak se stát čtenářem?

  1. Čtenářem se může stát každý žák školy, který si v knihovně vyzvedne přihlášku a přinese ji vyplněnou a podepsanou rodiči.
  2. Vzhledem k tomu, že je knihovna je evidovaná na MK ČR jako knihovna poskytující veřejné informační služby, je přístupná i pro dospělé.
  3. Knihovna dbá na ochranu osobních údajů všech svých čtenářů. Děkujeme za dodržování knihovního řádu.
Copyright MediaSolution 2020