Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Spolu to dáme - naše projekty

Naše projekty

Hanspaulským dováděním v roce 2015 jsme odstartovali projekt s názvem "Spolu to dáme" s cílem přispět k zajištění vyšší míry individuálního přístupu k žákům. 

Jsme přesvědčeni o tom, že i v rámci hromadné výuky je možné respektovat odlišnost jednotlivých dětí a posílením individuálního přístupu může opravdu každý žák zažít svůj školní úspěch i uspokojení z výuky, které rozvine jeho pozitivní vztah ke vzdělávání.

Projekt „Spolu to dáme" vede ke zvýšení kvality výuky, k hladšímu průběhu vyučování a přináší prospěch všem dětem - nejen žákům s různými formami oslabení učebních dovedností či poruchou pozornosti, ale také dětem z bilingvních rodin, dětem cizinců či dětem nadaným a potřebujícím nové výzvy.

Více informací naleznete v letáku, pokud byste chtěli přispět, číslo účtu je: 1410480267/0100, do zprávy pro příjemce prosíme uvést „Spolu to dáme".

Děkujeme všem sponzorům a přispěvatelům!

Copyright MediaSolution 2020