Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

proběhl 18.–19. 4. 2023

K zápisu do 1. tříd se dostavilo 131 dětí.

Z toho:
80 dětí ze spádové oblasti
37 dětí mimo spádovou oblast
14 dětí požádalo o odklad

Losování pořadí dětí ze spádové i nespádové oblasti proběhne v pondělí 24. 4. 2023 ve školní knihovně

Vesmírný zápis

ZŠ Hanspaulka se představuje ….

ZŠ Hanspaulka má kapacitu 600 dětí a také ji 600 dětí navštěvuje. Z těchto důvodů a zároveň z důvodů prostorových nemůžeme otevřít další třídy.

 • Výsledky vzdělávání (testy SCIO) ukazují, že výuka ve škole je velmi kvalitní. Jsme fakultní školou Univerzity Karlovy, na prvním i druhém stupni probíhají praxe studentů pod vedením našich učitelů.
 • Na prvním stupni jsou v každém ročníku tři třídy. Paní učitelky obvykle doprovázejí děti od první do třetí třídy. Další vyučující je převezme pro čtvrtou a pátou třídu.
 • Matematiku vyučujeme ve všech třídách, na 1. i 2. stupni, metodou pana profesora Hejného.
 • Psaní je ve formě vázaného písma, metoda čtení analyticko-syntetická.
 • Anglický jazyk mají děti v první a druhé třídě dvě hodiny týdně, jednu hodinu s českým učitelem, jednu hodinu s rodilým mluvčím.
 • K tomu jsou každý týden tři hodiny vyučovány metodou CLIL. Ve třídě je česká učitelka a rodilá mluvčí a obě se na vyučování podílejí.
 • V našem učebním plánu je zastoupena hodina Osobnostní výchovy, kterou považujeme v rámci rozvoje dítěte za velmi důležitou.
 • Vybavení ICT je velmi dobré, dostupné všem dětem. Kromě počítačové učebny máme tablety a notebooky v dostatečném množství. To, že jsou děti počítačově gramotné a že se IT technologie ve vyučování  využívají, nám pomohlo při vyučování na dálku. 
 • Tělesná výchova se odehrává ve školní tělocvičně, v sokolovně a na sportovištích školy a sokola. Jsme zapojeni do projektu Sportík – trenéři do škol.
 • Součástí školy je knihovna, otevřená i v odpoledních hodinách, která slouží dětem i dospělým k vypůjčování knih, ke čtení časopisů, přípravě projektů …
 • V rámci vyučování organizujeme projekty, návštěvy divadel a výstav, školy v přírodě, výlety, soutěže …
 • Celý sbor prošel ročním vzděláváním v projektu Minimalizace šikany. Školní poradenské pracoviště se schází každý týden.
 • Kolektiv učitelů je přátelský a snažíme se o dobré vztahy s dětmi i jejich rodiči
 • Na prvním i druhém stupni podporujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, i ty které to potřebují. Ve škole působí ve výuce asistenti, nabízíme i doučování (Národní plán obnovy). Některé asistenty poskytuje škole Klub přátel ZŠ Hanspaulka.
 • Dětem i rodičům je k dispozici školní psycholog, speciální pedagog a kariérový poradce
 • O přestávkách mohou děti hrát stolní tenis, stolní fotbal nebo využívají čtenářský koutek. Občerstvení je zajištěno v oblíbeném Rarášku.
 • Rodiče pro děti mohou využít služby školní jídelny a školní družiny v nové budově proti hlavnímu vchodu do školy. Školní družina je k dispozici od 7 do 17 hodin
 • V prostorách školy probíhají v odpoledních hodinách různé kroužky, které organizuje škola nebo externí lektoři. Nabídka je představena na Burze kroužků na začátku září.
 • Ve škole působí Klub přátel ZŠ Hanspaulka – spolek rodičů, který je pomocníkem školy, podporuje výuku i učitele a organizuje školní ples a burzu.
 • Důležitým prvkem školy jsou i nepedagogové, naše paní hospodářky pomáhají ochotně dětem i rodičům.
 • Do školní kuchyně jsme získali šéfkuchaře Petra Klímu z Country Life
 • Výroční zprávy školy jsou zveřejněny na webu www.zshanspaulka.cz
 • Pro další dotazy jsem Vám k dispozici : marie.pojerova@zshanspaulka.cz

 

Uvědomujeme si, že není možné, aby všechno ve škole bylo na 100 % a že není možné vyhovět přáním všech rodičů v některých ohledech.

Zcela určitě se ale o to nejlepší budeme vždy snažit.

V Praze dne 7. 3. 2023

Copyright MediaSolution 2020