Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Angličtina pro všechny

Naše projekty

Školní program “Angličtina pro všechny - English for all” zajišťuje všem žákům nadstandardní dopolední výuku anglického jazyka tzv. metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning), kdy jsou vybrané předměty společně vyučovány českým učitelem i anglickým rodilým mluvčím. 

Na prvním stupni se děti dostávají do kontaktu s angličtinou tímto způsobem tři hodiny týdně (např. během prvouky, přírodovědy, výtvarné výchovy, pracovních činností), na druhé stupni dvakrát týdně (např. v rámci zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, fyziky, pracovních činností). 

Pro finanční podporu tohoto programu byl Klubem přátel zřízen transparentní účet, kam je možné zasílat sponzorské dary, ze kterých je hrazena:

  • koordinace a náplň CLIL hodin
  • nábor kvalifikovaných rodilých mluvčích 
  • nadstandardní výukové materiály 

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY 

Transparentní účet projektu: 115-9962520227/0100
Zpráva pro příjemce: jméno dárce

Stav transparentního účtu můžete sledovat ZDE

DĚKUJEME všem laskavým sponzorům a přispěvatelům!

 

Chcete se dozvědět víc?
Mgr. Lenka Knoblochová, koordinátorka programu, lenka.knoblochova@zshanspaulka.cz

Copyright MediaSolution 2020