Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Angličtina pro všechny/ English for All - naše projekty

Naše projekty

Program "Angličtina pro všechny - English for all" je program zřízený školou, který všem žákům poskytuje nadstandardní rozšíření dopolední výuky anglického jazyka s rodilými mluvčími.

Pro finanční podporu tohoto programu byl Klubem přátel zřízen transparentní účet, kam je možné zasílat sponzorské dary.

Více informací naleznete v tomto letáku, pokud byste chtěli přispět, číslo transparentního účtu je: 115-9962520227/0100, variabilní symbol: "jméno dárce". Děkujeme všem sponzorům a přispěvatelům!

Stav transparentního účtu můžete sledovat zde.

Pokud potřebujete potvrzení o poskytnutí daru, 2x vyplněné a podepsané kopie potvrzení odevzdejte do kanceláře školy paní Lucii Danihelkové. Jednu kopii, potvrzenou klubem, obdržíte zpět a druhá bude uložena pro naše potřeby účetnictví. Použijte prosím tento dokument.

Dokumenty ke stažení

Copyright MediaSolution 2020