Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Angličtina pro všechny/ English for All - naše projekty

Naše projekty

Program "Angličtina pro všechny - English for all" je program zřízený školou, který všem žákům poskytuje nadstandardní rozšíření dopolední výuky anglického jazyka s rodilými mluvčími.

Pro finanční podporu tohoto programu byl Klubem přátel zřízen transparentní účet, kam je možné zasílat sponzorské dary. Více informací naleznete níže v dokumentech. Pokud byste chtěli přispět:

  • číslo transparentního účtu je: 115-9962520227/0100
  • variabilní symbol: "jméno dárce"

Stav transparentního účtu můžete sledovat zde.

Děkujeme všem sponzorům a přispěvatelům!

Pokud potřebujete potvrzení o poskytnutí daru, 2x vyplněné a podepsané kopie potvrzení odevzdejte do kanceláře školy paní Lucii Danihelkové. Jednu kopii, potvrzenou klubem, obdržíte zpět a druhá bude uložena pro naše potřeby účetnictví. Použijte prosím tento dokument.

 

Copyright MediaSolution 2020