Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Platby

O klubu

Informace k platbám

ROČNÍ POPLATEK

Účet klubu: 1410480267/0100
Částka: 600 Kč za dítě / školní rok
(platbu za sourozence lze sloučit do jedné souhrnné)
Splatnost: do 30. 9. 2023
VS: VS nejmladšího dítěte
(stejný VS jako pro platbu družiny či školních akcí)
Zpráva pro příjemce: příjmení, jméno a třída nejmladšího dítěte + sourozenci a jejich třídy
(např. „Novák Jan 1.A + Beata 3.C + Petr 7.B)

SPOLU TO DÁME

Účet klubu: 1410480267/0100
VS: 1990
Zpráva pro příjemce: Spolu to dáme

ANGLIČTINA PRO VŠECHNY 

Transparentní účet projektu: 115-9962520227/0100
Zpráva pro příjemce: jméno dárce

OBECNÝ SPONZORSKÝ DAR 

Účet klubu: 1410480267/0100
Zpráva pro příjemce: účel, na který chcete dar poskytnout (projekt, pomůcky, obecný dar klubu, …)

Potvrzení o poskytnutí daru

Na každý Váš dar (roční příspěvek, Angličtina pro všechny, Spolu to dáme či sponzorský dar) nad 500 Kč vystavíme POTVRZENÍ O DARU. 2x vyplněné a podepsané kopie potvrzení odevzdejte do kanceláře školy paní Lucii Danihelkové. Jednu kopii, potvrzenou klubem, obdržíte zpět a druhá bude uložena pro naše potřeby účetnictví.

Kontakt: Lucie Danihelková, lucie.danihelkova@zshanspaulka.cz 

Dokumenty ke stažení

Copyright MediaSolution 2020