Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Platby přátel Klubu ZŠ Hanspaulka

O klubu

Číslo účtu Klubu přátel: 1410480267 / 0100 (všechny platby kromě projektu "Angličtina pro všechny")

Informace k platbám:

 • Roční příspěvek 600,- Kč za dítě (platbu za více dětí lze sloučit do jedné souhrnné platby)
  Prosíme zaplatit nejpozději do 30. 9. 2021 
  VS: VS nejmladšího dítěte (stejné jako pro platbu družiny či školních akcí)
  poznámka pro příjemce: příjmení, jméno a třída dítěte třída nejmladšího dítěte + sourozenci
                                            (např. „Novák Jan 1.A + Beata 3.C + Petr 7.B)

 • Sponzorský dar pro "Spolu to dáme"
  poznámka pro příjemce: "Spolu to dáme"

 • Sponzorský dar klubu obecně
  poznámka pro příjemce: účel, na který chce dárce dar poskytnout (ples, pomůcky škole, obecně - dar Klubu přátel)

Potvrzení o poskytnutí daru (roční příspěvek, sponzorský dar):

 • 2x vyplněné a podepsané kopie potvrzení odevzdejte do kanceláře školy paní Lucii Danihelkové. Jednu kopii, potvrzenou klubem, obdržíte zpět a druhá bude uložena pro naše potřeby účetnictví.

Copyright MediaSolution 2020