Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Sociální podpora

Naše projekty

Klub přátel pomáhá rodinám, které si nemohou z ekonomických důvodů dovolit uhradit celé částky na společný pobyt na lyžařském výcviku, škole v přírodě, výletech apod.

Zájemci mohou klub požádat prostřednictvím třídního učitele o příspěvek na pobyt, stravu a dopravu do výše 75 % z celkové ceny, maximálně však 3.500,- Kč na dítě za jednu školní akci (s platností od 1. 1. 2019). Po schválení žádosti je příspěvek zaslán na účet školy a v případě neúčasti dítěte na akci je vrácen zpět klubu.

Dokumenty ke stažení

Copyright MediaSolution 2020