Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Dotace

O škole

Dotační a rozvojové programy pomáhají škole v jejím rozvoji. Hlásíme se do dotačních programů vypsaných zřizovatelem, MČ Praha 6, Magistrátem hl. m. Prahy a MŠMT.

Jsme úspěšnými žadateli v operačních programech Praha – pól růstu, Výzkum, vývoj a vzdělávání, v programu Erasmus+.

Projekty EU
V současnosti se jedná o projekt č. 14069 s názvem Vzdělávání pro budoucnost II v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2019 – 2021), který navazuje na projekt Vzdělávání pro budoucnost I. Dotace napomáhá větší podpoře dětí s SVP, rozšiřuje možnosti vzdělání pedagogického sboru, podporuje jeho spolupráci a také umožňuje navýšení počtu nepedagogických pracovníků ve škole (školní psycholog, školní speciální pedagog, kariérový poradce, asistent MŠ).

Od srpna 2021 jsme zahájili projekt Vzdělávání pro budoucnost III (2021 – 2023)  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt navazuje na předchozí projekty (Vzdělávání pro budoucnost I a II), je zaměřený na personální podporu (školní speciální pedagog, školní psycholog, asistent MŠ), na podporu extrakurikulárních aktivit (projektové dny).

Zapojili jsme se do Národního plánu doučování 2022, organizujeme doučování pro děti, které to potřebují. K doučování je možné se přihlásit i v průběhu školního roku. 

Copyright MediaSolution 2020