Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Dotace

Naše škola

Dotační a rozvojové programy pomáhají škole v jejím rozvoji. Hlásíme se do dotačních programů vypsaných zřizovatelem, MČ Praha 6, Magistrátem hl. m. Prahy a MŠMT.

Jsme úspěšnými žadateli v operačních programech Praha – pól růstu, Výzkum, vývoj a vzdělávání, v programu Erasmus+.

V současnosti se jedná o projekt č. 14069 s názvem Vzdělávání pro budoucnost II v operačním programu Výzkum, výchova a vzdělávání. Dotace napomáhá větší podpoře dětí s SVP, rozšiřuje možnosti vzdělání pedagogického sboru, podporuje jeho spolupráci a také umožňuje navýšení počtu nepedagogických pracovníků ve škole.

Copyright MediaSolution 2020