Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Dotace

Naše škola

Dotační a rozvojové programy pomáhají škole v jejím rozvoji. Hlásíme se do dotačních programů vypsaných zřizovatelem, MČ Praha 6, Magistrátem hl. m. Prahy a MŠMT.

Jsme úspěšnými žadateli v operačních programech Praha – pól růstu, Výzkum, vývoj a vzdělávání, v programu Erasmus+.

Projekty EU
V současnosti se jedná o projekt č. 14069 s názvem Vzdělávání pro budoucnost II v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2019 – 2021), který navazuje na projekt Vzdělávání pro budoucnost I. Dotace napomáhá větší podpoře dětí s SVP, rozšiřuje možnosti vzdělání pedagogického sboru, podporuje jeho spolupráci a také umožňuje navýšení počtu nepedagogických pracovníků ve škole (školní psycholog, školní speciální pedagog, kariérový poradce, asistent MŠ).

Od srpna 2021 jsme zahájili projekt Vzdělávání pro budoucnost III (2021 – 2023)  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt navazuje na předchozí projekty (Vzdělávání pro budoucnost I a II), je zaměřený na personální podporu (školní speciální pedagog, školní psycholog, asistent MŠ), na podporu extrakurikulárních aktivit (projektové dny).
 

Copyright MediaSolution 2020