Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

CLIL

Výuka

Od školního roku 2019/2020 učíme vybrané předměty prvního i druhého stupně metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jedná se o metodu, při které je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně s tím jsou rozvíjeny kompetence v cizím, našem případě anglickém jazyce. Na prvním stupni se děti dostávají do kontaktu s angličtinou tímto způsobem tři hodiny týdně (např. během prvouky, přírodovědy, výtvarné výchovy, pracovních činností), na druhé stupni dvakrát týdně (např. v rámci zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, fyziky, pracovních činností). Výuku vedou tandemově vyučující daného předmětu a rodilí mluvčí. 

Kontakt na koordinátorku Mgr. Lenku Knoblochovou

Copyright MediaSolution 2020