Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Historie školy

Naše škola

V letech 1930 – 31 chodili chlapci na Hanspaulce do První prozatímní školy. Byly to pavilonky, jak je známe z filmu Obecná škola. Čilý stavební ruch v této oblasti si na konci 20. let vynutil stavbu nové školní budovy podle projektu architekta Aloise Dryáka.

Školní rok v nové budově začal 1. září 1932, i když zde ještě pracovali řemeslníci.

Ve školní kronice se píše, že „.. je nová budova školní velmi krásná, velmi účelně stavěna, nikde není místem plýtváno, všude je hojně světla, slunce i vzduchu, všechny místnosti jsou světlé a oku lahodné. Může být považována za jednu z nejkrásnějších škol celé Velké Prahy.“

28. října 1932 došlo k slavnostnímu otevření školy, za přítomnosti významných osobností.

V padesátých letech bylo k budově do tvaru „L“ přistavěno nové křídlo se šesti třídami – dnešní část vlevo od vchodu z ulice Na Čihadle. V části haly u hlavního vchodu byla postavena provizorní školní jídelna. Do nedaleké vily ve Fetrovské ulici č.2 byla umístěna školní družina, která byla v dopoledních hodinách až do roku 1991 využívaná pro tři třídy prvního stupně.

V letech 1993 –94, kdy byla ředitelkou školy Mgr. Eva Šuvarská, proběhla přestavba, která kromě plynofikace kotelny navýšila kapacitu školy. V půdním prostoru bylo vybudováno  deset nových tříd a tři kabinety. Teprve tehdy mohly děti opustit třídy ve zcela nevyhovujících pavilonech ve Fetrovské ulici.

V roce 1996 začal provoz v nové jídelně v budově v Sušické ulici proti hlavnímu vchodu. Současně zde našla v nových prostorech místo školní družina. Ve druhém patře vznikla malá ubytovna pro učitele.

Od ledna 2001 se stala Mateřská škola  Kohoutek organizační součástí ZŠ Hanspaulka.

Obrovská změna nastala během letních měsíců roku 2005. Díky investici MČ Praha 6 se škola zásadně proměnila navenek i uvnitř. Byl opraven plot i oba vstupy do školy, budova získala novou fasádu. Na chodbách byla položena nová dlažba, šatní konstrukce uvolnily místo novým skříňkám. Ve třídách a kabinetech byly položeny nové podlahové krytiny, proběhla obnova elektrorozvodů a sítí. V západní a jižní části budovy byla vyměněna okna. Nový povrch a vzhled získala i tělocvična. ZŠ Hanspaulka se stala opravdu moderní školou.

I v dalších letech docházelo k modernizaci prostor. Na dvoře školy vzniklo víceúčelové sportovní hřiště, v prostorách dřívější kuchyně a jídelny byla umístěna školní knihovna, cvičná kuchyně a gymnastický sál. Pro potřeby výuky byla vybudovaná počítačová pracovna. Děti mohou využívat čtenářské koutky na chodbách a pro volné chvíle prostory Aquárium a Metro.

Každý rok přináší něco nového, naší snahou je, aby ZŠ Hanspaulka byla moderní školou jak svým zázemím, tak vším, co se v ní každodenně odehrává.

Copyright MediaSolution 2020