Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Spolupráce se ZŠ

MŠ Kohoutek

Při přechodu mateřských škol Prahy 6 do právní subjektivity nám bylo nabídnuto připojení naší mateřské školy k Základní škole Hanspaulka. Po dohodě s vedením školy tvoříme od ledna 2000 nedílný celek. Toto rozhodnutí bylo v našem případě jednoduché, neboť nám školní jídelna již po dva roky zajišťovala stravování. Od té doby se snažíme rozvíjet naší spolupráci v několika oblastech.
 
Již několik let spoluvytváříme se školní knihovnou projekt Co najdeme v knihách?, jehož cílem je rozvoj předčtenářských dovedností předškolních dětí.
 
Společně se účastníme akcí pořádaných školou jako například: 
  • Hanspaulského dovádění
  • Dětského dne
  • Akademie
  • Dne otevřených dveří
K polytechnickému vzdělávání pravidelně využíváme školní dílnu, kde s dětmi tvoříme pod vedením lektorky Báry Hubené.
 
Školní gymnastický sál využíváme například pro pohybové kroužky.
 
Rodiče našich dětí se mohou obrátit na školního psychologa a logopeda. Školka zve také starší sourozence na zahradní slavnosti konané vždy na podzim a v létě.
 
Naše paní učitelky se pravidelně zúčastňují zápisů do prvních tříd. Mohou též využít nabídky zážitkových kurzů, školení, výletů a divadelních představení.
 
Největší účinek naší spolupráce je však vidět při akcích, kdy starší školáci připravují překvapení pro malé děti ze školky, například společná oslava Mezinárodního dne dětí se spoustou soutěží a her.
 
Copyright MediaSolution 2020