Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Roční plán – MŠ Kohoutek

Výchova a vzdělávání

Celoroční projekty:

Praha je moje město

 • Praha je moje město – město odkud pocházím a jaké je to jinde?
 • Země, člověk a ekologie – Babiččina zahrádka, Venkovní učebna, Den Země
 • Co najdeme v knihách? – čteme s dětmi, spolupráce se školní knihovnou, s rodiči
 • Program pro děti s OMJ – individuální péče – učíme se hezky česky
 • Kolik řečí znáš…Wattsenglish, angličtina hrou
 • Elkonin - krajina slov a hlásek, logopedická prevence – Mluvíš, mluvím, mluvíme  
 • Podpora zdraví 
  • Sokol – Se Sokolem za vrátky, cvičíme se zvířátky – celoroční projekt
  • Spolupráce se Sokolem Hanspaulka – pronájem tělocvičny
  • TJ Pupásek – sportovní kroužek
  • Prima Vizus – vidíme správně?

Podzim

 • Babiččina zahrádka
 • Venkovní učebna 
 • Polytechnická dílna 
 • Divadlo ve školce -1x měsíčně
 • Screeningové vyšetření zraku – Prima Vizus
 • Kroužky – keramika, Pupásek
 • Sportujeme pro radost - tělocvična – od října
 • Zahradní slavnost

Zima

 • Mikulášská nadílka 
 • Vánoční setkání – dílna
 • Zvyky a tradice
 • Beseda se školním psychologem – školní zralost
 • Sportujeme v zimě – na sněhu?
 • Program zaměřený na zdraví

Jaro

 • Zdraví a bezpečí – / hasiči, policie/ MČ Praha 6
 • Velikonoční svátky 
 • Hudební programy
 • Mezinárodní den Země  - týdenní aktivity, soutěže
 • Babiččina zahrádka – jarní výsadba, Afrikány pro Afriku – organizace Siriri
 • Sportovní týden, sportovní den s Pupáskem
 • Školka v přírodě

Léto

 • Mezinárodní den dětí – karneval
 • Zahradní slavnost 
 • Školní výlet 
 • Loučení se školkou, pasování školáků 

Stali jsme se Partnerskou školou VOŠ, SOŠP a Gymnázia, Evropská 33, Praha 6. Umožňujeme konání praxí studentům pedagogické školy.

Opět bychom chtěli rodičům nabídnout preventivní logopedickou depistáž s následnou možností péče o děti s vadou řeči.

Spolupráce s rodiči - SRPŠ a komunikační platforma - elektronický přístup pomocí aplikace Naše MŠ – škola blízká rodičům.  

 

Copyright MediaSolution 2020