Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Roční plán – MŠ Kohoutek

Výchova a vzdělávání

Celoroční projekty:

Praha je moje město

 • Kolik je v Praze koček? – město odkud pocházím a jaké je to jinde?
 • Země, člověk a ekologie – Babiččina zahrádka
 • Co najdeme v knihách? – čteme s dětmi, spolupráce se školní knihovnou, s rodiči
 • Hrajeme si na školu – pravidelná příprava na vstup do ZŠ – Předškoláček
 • Angličtina – Kolik řečí znáš …Wattsenglish, UpWord English – návaznost na ZŠ
 • Logopedická prevence – Mluvíš, mluvím, mluvíme
 • Rozvoj grafomotorických dovedností – Čáry nejsou žádná kouzla
 • Podpora zdraví – Atletická školička – spolupráce s SK Dukla
 • Spolupráce se Sokolem Hanspaulka 
 • Dřevěná dílna – rozvoj pracovních dovedností (spolupráce se ZŠ Hanspaulka – s paní Bárou Hubenou)

Podzim

 • Logopedická depistáž
 • Babiččina zahrádka – podzimní úklid
 • Divadlo ve školce -1x měsíčně
 • Kroužky 
 • Sportujeme pro radost  - tělocvična – od října

Zima

 • Mikulášská nadílka 
 • Vánoční setkání
 • Beseda se školním psychologem – školní zralost
 • Zápis do ZŠ a MŠ

Jaro

 • Zdraví a bezpečí –  (hasiči, policie) MČ Praha 6
 • Velikonoční svátky 
 • Mezinárodní den Země 
 • Babiččina zahrádka – jarní výsadba
 • Olympiáda

Léto

 • Mezinárodní den dětí – karneval
 • Zahradní slavnost 
 • Školní výlet 
 • Loučení se školkou, pasování školáků

Dále bychom chtěli pokračovat ve spolupráci s PPP v Praze 6, s MČ Prahy 6 – nabídka grantů, se Sokolem, SK Duklou a  sportovní organizací Pupásek.
Umožňujeme konání praxí studentům pedagogických škol.

Opět bychom chtěli rodičům nabídnout preventivní screeningové vyšetření zraku dětí a logopedickou depistáž s následnou možností péče o děti  s vadou řeči.

Budeme pokračovat v environmentálních projektech k MDZ a v péči o bylinkovou zahrádku – účast v projektu – Záhony pro školky.

Nově jsme nabídli rodičům elektronický přístup pomocí aplikace Naše MŠ – škola blízká rodičům.

 

Copyright MediaSolution 2020