Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Roční plán 2019/20 – Svět plný různých lidí

Výchova a vzdělávání

Celoroční projekty: Praha je moje město pohádek

 • Kolik je v Praze koček? – město odkud pocházím a jaké je to jinde?
 • Země, člověk a ekologie – Babiččina zahrádka
 • Co najdeme v knihách? – čteme s dětmi, spolupráce se školní knihovnou, s rodiči
 • Hrajeme si na školu – pravidelná příprava na vstup do ZŠ – Předškoláček
 • Angličtina – Kolik řečí znáš …Wattsenglisch, UpWord Englisch – návaznost na ZŠ
 • Logopedická prevence – Mluvíš, mluvím, mluvíme
 • Rozvoj grafomotorických dovedností – Čáry nejsou žádná kouzla
 • Podpora zdraví – Atletická školička – spolupráce s SK Dukla
 • Spolupráce se Sokolem Hanspaulka 
 • Dřevěná dílna – rozvoj pracovních dovedností (spolupráce se ZŠ Hanspaulka – s paní Bárou Hubenou)

Podzim

 • Logopedická depistáž

 • Babiččina zahrádka – podzimní úklid

 • Divadlo ve školce -1x měsíčně

 • Kroužky 

 • Sportujeme pro radost  - tělocvična – od října

Zima

 • Mikulášská nadílka 

 • Vánoční setkání

 • Beseda se školním psychologem – školní zralost

 • Zápis do ZŠ a MŠ

Jaro

 • Zdraví a bezpečí – / hasiči, policie/ MČ Praha 6

 • Velikonoční svátky 

 • Mezinárodní den Země 

 • Babiččina zahrádka – jarní výsadba

 • Olympiáda

Léto

 • Mezinárodní den dětí – karneval

 • Zahradní slavnost 

 • Školní výlet 

 • Loučení se školkou, pasování školáků

 

Dále bychom chtěli pokračovat ve spolupráci s PPP v Praze 6, s MČ Prahy 6 – nabídka grantů, se Sokolem, SK Duklou a  sportovní organizací Pupásek.
Umožňujeme konání praxí studentům pedagogických škol.

Opět bychom chtěli rodičům nabídnout preventivní screeningové vyšetření zraku dětí a logopedickou depistáž s následnou možností péče o děti  s vadou řeči.
Budeme pokračovat v environmentálních projektech k MDZ a v péči o bylinkovou zahrádku – účast v projektu – Záhony pro školky.

Nově jsme nabídli rodičům elektronický přístup pomocí aplikace Naše MŠ – škola blízká rodičům.

 

Copyright MediaSolution 2020