Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Škola paměti národa

Iniciativa

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy: nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.

Paměť národa je přístupná pro všechny zájemce pro studijní účely jako další pramen poznávání minulosti nebo pro poučení o naší historii.

K součástem projektu Paměť národa patří dílčí projekt Příběhy našich sousedů. Je to vzdělávací několikaměsíční projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.

Naši žáci se pod vedením učitelů Mgr. Vladimíra Rozhona a Mgr. Barbory Tocháčkové pravidelně a úspěšně účastní tohoto projektu. Školní týmy zpracovaly a přiblížily veřejnosti již řadu lidských příběhů a osudů.

Ing. arch. Václav Aulický - 1. místo

Eva Bártová - 3. místo

Čestmír Huňát - 3. místo

Doris Grozdanovičová - 1. místo

Jiří Navrátil - 1. místo

Pavel Werner - 1. místo

Copyright MediaSolution 2020