Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Naše škola - MŠ KOHOUTEK

O škole

Mateřská škola Kohoutek je umístěna ve zrekonstruovaném objektu bývalé družiny Základní školy Hanspaulka od školního roku 1998/99.

Bezprostřední okolí tvoří parky a uličky obklopené rodinnými domy se zahradami. V blízkosti se nenachází žádná rušná komunikace, proto je zde klid a poměrně bezpečno. Původní účelová stavba ze šedesátých let byla nástavbou přizpůsobena potřebám mateřské školy s maximální kapacitou pro 54 dětí. V roce 2008 byla kapacita mateřské školy dále rozšířena o jednu třídu pro 25 předškolních dětí v budově Základní školy Hanspaulka. Okolo mateřské školy se rozkládá veliká školní zahrada, která je vybavená herními prvky a konstrukcemi, které dětem umožňují rozmanité pohybové aktivity.

Stravování zajišťuje kuchyň základní školy. Pestrá nabídka zeleniny, ovoce, obilninových výrobků a dalších prvků zdravé výživy se pro nás stala běžnou součástí výchovného působení. Naše mateřská škola je charakteristická individualizovanou strukturou výchovných a vzdělávacích cílů, svobodou a neformálním přístupem. Neupřednostňujeme jednostranně rozum dítěte, ale rozvojem jeho citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme pocit svobody a bezpečí. Mezi základní výchovné působení patří – alternativnost, projektové a situační učení, hra a komunikace.

MŠ KOHOUTEK Fotka 1
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 2
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 3
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 4
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 5
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 6
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 7
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 8
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 9
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 10
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 11
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 12
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 13
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 14
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 15
MŠ KOHOUTEK
MŠ KOHOUTEK Fotka 16
MŠ KOHOUTEK
Copyright MediaSolution 2020