Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Naše vize

O škole

Kam jdeme?

NAŠE VIZE

Učíme děti myslet, učit se a spolupracovat.
Otevíráme prostor pro poznávání,  seberealizaci a rozvoj všestranné osobnosti. 

 
Kdo je podle nás všestranná osobnost? Výsledky diskuzí pedagogických týmů.
Všestranná osobnost je osobnost, která se nebojí zkoušet a jednat. Umí naslouchat. 
Je manuálně zručná, má všeobecný přehled v různých oblastech. Kriticky myslí, pracuje s informacemi (vyhledává je a ověřuje), má vlastní názor, ale je schopna respektovat i názor druhých.
 
Všestranná osobnost pojmenuje své slabé a silné stránky, silné rozvíjí, se slabými pracuje na změně. Vhodnou formou vyjadřuje své názory, myšlenky.
Je prospěšným členem týmu. Respektuje sebe, své spolužáky, dodržuje pravidla a dohody.
Reálně hodnotí výsledky své práce, přistupuje ke vzdělávání zodpovědně. 
Ctí demokratické principy, chová se zodpovědně k přírodě (myslí globálně, jedná lokálně).
 
Všestranná osobnost se umí učit. Je připravená nejen na střední školu, ale do života, na praktický, každodenní život. Umí se o sebe postarat. 
 

Jak to děláme?

NAŠE STRATEGIE

Utváříme partnerské a respektující prostředí.

Zkoumáme minulost, žijeme přítomností a připravujeme se na budoucnost. 

Rosteme spolu s měnícím se světem.

 Together we are striving for excellence; building an outstanding learning environment where students thrive and flourish.
 

Copyright MediaSolution 2020