Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Jak se stát čtenářem

Knihovna

  1. Čtenářem se může stát každý žák školy, který si v knihovně vyzvedne přihlášku a přinese ji vyplněnou a podepsanou rodiči.
  2. Vzhledem k tomu, že knihovna je evidovaná na MK ČR jako knihovna poskytující veřejné informační služby, je přístupná i pro dospělé.
  3. Knihovna dbá na ochranu osobních údajů všech svých čtenářů. Děkujeme za dodržování knihovního řádu.
Copyright MediaSolution 2020