Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

O klubu přátel ZŠ Hanspaulka

O klubu

Klub přátel ZŠ Hanspaulka (dále jen KP) je dobrovolným spolkem rodičů, který má za cíl propojit školu a rodičovskou komunitu a zapojit rodiny žáků a přátel školy do aktivní spolupráce se školou a spolu navzájem.

Klub pořádá společenské a dobročinné akce, spravuje fond, ze kterého se přispívá na různé školní aktivity, a zprostředkovává diskuzi na témata, která rodiče, škola či kdokoliv další potřebuje sdílet.

Všichni rodiče jsou vítáni podílet se na aktivitách klubu či nadnést jakékoliv téma a to přes třídní důvěrníky, klubový email či osobně na schůzích klubu (1x měsíčně ve školní knihovně).

Vítáme všechny rodiče, kteří:

  • chtějí být DOBROVOLNÍKY a pomoci s klubovými akcemi
  • mohou nabídnout své SLUŽBY (foto, video, tisk, řemeslník, právník, …)
  • podpoří činnost klubu SPONZORSKÝM DAREM (projekt “Spolu to dáme”, knihy, IT vybavení, vybavení školy, …)
Copyright MediaSolution 2020