Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

O klubu přátel ZŠ Hanspaulka

O klubu

Jsme dobrovolný spolek rodičů a přátel ZŠ Hanspaulka a při škole pracujeme již od roku 1990. Jsme místem pro sdílení názorů, námětů a připomínek rodičů, a společně se školou nacházíme jejich řešení a změnu. Hledáme cesty k získání materiální a finanční pomoci na podporu výuky a zájmových činností dětí. A nejde jen o peníze, ale také o vztah dětí, rodičů, učitelů a vedení školy.  
 

Co děláme?

Organizujeme benefiční a společenské akce a propojujeme rodičovskou komunitu se školou. Nakupujeme a poskytujeme škole pomůcky, vybavení či služby, které nelze zajistit z rozpočtu školy. Přispíváme žákům na vzdělávací semináře, exkurze nebo třeba na sportování na stadionu Kotlářka. Naše klubové asistentky z projektu Spolu to dáme! pomáhají dětem rozvíjet jejich talent či jim dávají podporu, pokud potřebují překonat nejrůznější vzdělávací obtíže. 


Společně se školou pomáháme dětem vytvořit příjemné a inspirativní prostředí, kde je dětem dobře. 
 

Jak fungujeme?

Každá třída je v klubu zastoupena třídním důvěrníkem (popř. jeho zástupcem), kterého si rodiče zvolí. Ten zprostředkovává informace o dění v klubu či naopak od vás, rodičů. Zástupci si volí výbor, který je výkonným orgánem klubu.   

Klubové schůze se konají zpravidla 1x měsíčně. Setkání jsou otevřena všem rodičům a každý se může zapojit dle vlastní chuti, zájmů a časových možností.

 

Pojďte se zapojit! Vítáme všechny, kteří…

  • chtějí být DOBROVOLNÍKY a pomoci s klubovými akcemi a projekty
  • mohou nabídnout své SLUŽBY (foto, video, tisk, řemeslník, právník, …)
  • podpoří činnost klubu SPONZORSKÝM DAREM (projekt “Spolu to dáme”, knihy, IT vybavení, vybavení školy, …)

 

Máte dotaz či téma k řešení?

Napište nám na email krhanspaulka@gmail.com nebo oslovte svého třídního důvěrníka či přijďte osobně na klubové schůze. 
Copyright MediaSolution 2020