Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Osobnostní výchova

Výuka

Osobnostní výchova dává prostor každému dítěti, aby si bylo vědomo své jedinečnosti, svých možností. Žáci si uvědomují odlišnosti, snaží se jim porozumět a tolerovat je. Všichni pak prostřednictvím vzdělávacích oblastí poznávají sebe i svět kolem nás a díky získaným dovednostem a poznatkům jej mohou v budoucnu aktivně ovlivňovat. Využívá se metod zážitkové pedagogiky a pedagogiky osobnostního rozvoje. Tomuto předmětu pomáhají zážitkové kurzy SES, na které se pak výuka navazuje. V hodinách OSV se také pracuje s třídním kolektivem jako celkem, čímž napomáháme dobrým vztahům mezi žáky.

Copyright MediaSolution 2020