Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

O školce

MŠ Kohoutek

Mateřská škola Kohoutek je umístěna ve zrekonstruovaném objektu bývalé družiny Základní školy Hanspaulka od školního roku 1998/99.
 
Bezprostřední okolí tvoří parky a uličky obklopené rodinnými domy se zahradami. V blízkosti se nenachází žádná rušná komunikace, proto je zde klid a poměrně bezpečno. Původní účelová stavba ze šedesátých let byla nástavbou přizpůsobena potřebám mateřské školy s maximální kapacitou pro 54 dětí. V roce 2008 byla kapacita mateřské školy dále rozšířena o jednu třídu pro 25 předškolních dětí v budově Základní školy Hanspaulka. Okolo mateřské školy se rozkládá veliká školní zahrada, která je vybavená herními prvky a konstrukcemi, které dětem umožňují rozmanité pohybové aktivity.
 
Stravování zajišťuje kuchyň základní školy. Pestrá nabídka zeleniny, ovoce, obilninových výrobků a dalších prvků zdravé výživy se pro nás stala běžnou součástí výchovného působení. Naše mateřská škola je charakteristická individualizovanou strukturou výchovných a vzdělávacích cílů, svobodou a neformálním přístupem. Neupřednostňujeme jednostranně rozum dítěte, ale rozvojem jeho citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme pocit svobody a bezpečí. Mezi základní výchovné působení patří – alternativnost, projektové a situační učení, hra a komunikace.
Copyright MediaSolution 2020