Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Stručná charakteristika ZŠ Hanspaulka

O škole

Jsme státní, všeobecná základní škola v krásné čtvrti Prahy 6. Máme přes 600 žáků v devíti ročnících, 5 ročníků děti  6-12 let, 4 ročníky děti 12- 16 let věku. Praktickým naplňováním školní strategie je školní vzdělávací program, který si škola může podle národního rámce částečně upravovat podle potřeb. Aktuálně k naplňování společné vize přispíváme významně zaměřením na tři důležité oblasti: 
  • komplexní rozvoj osobnosti žáka (v praxi to znamená předmět osobnostní a sociální výchova /OPSV/ v každém ročníku 1.-9.třídy, podpora třídních výjezdů (školy v přírodě, zážitkové kurzy SES) a společné výjezdy pedagogů)
  • vysoký standard v angličtině pomocí CLIL  (v praxi to znamená vyučování předmětů také v angličtině, rovněž v každém ročníku 1.- 9.třídy). Současně nabízíme výuku dalších jazyků (němčina, italština, španělština)
  • zvídavá matematika (v praxi to znamená uplatňování principů a postupů Hejného metody na 1. i 2.stupni školy, především v oblasti řešení matematických úloh.
Rozvoj klíčových kompetencí žáků dále posilujeme pomocí řady školních projektů,  vstřícnou a aktivní spoluprací s rodičovskou veřejností a místní komunitou Hanspaulky a celé Prahy 6, rozvojem čtenářství, aktivitou školního parlamentu nebo mezinárodní spoluprací.
 
Škola je kompletně připojena k vysokorychlostnímu internetu s plným pokrytám po celé budově. 

Naše škola

Základní Fotka 1
Základní
Základní Fotka 2
Základní
Základní Fotka 3
Základní
Základní Fotka 4
Základní
Základní Fotka 5
Základní
Základní Fotka 6
Základní
Základní Fotka 7
Základní
Základní Fotka 8
Základní
Základní Fotka 9
Základní
Základní Fotka 10
Základní
Základní Fotka 11
Základní
Základní Fotka 12
Základní
Základní Fotka 13
Základní
Základní Fotka 14
Základní
Základní Fotka 15
Základní
Základní Fotka 16
Základní
Základní Fotka 17
Základní
Základní Fotka 18
Základní
Základní Fotka 19
Základní
Základní Fotka 20
Základní
Základní Fotka 21
Základní
Základní Fotka 22
Základní
Základní Fotka 23
Základní
Základní Fotka 24
Základní
Copyright MediaSolution 2020