Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Povinně volitelné předměty

Výuka

V 6. třídě si žáci volí jeden z povinně volitelných předmětů, v letošním školním roce si mohou vybrat z této nabídky: 

  • přírodovědné pokusy (mladý badatel, spíše chemické a fyzikální aktivity, pokusy)
  • mediální výchova (tvorba školního časopisu, redakční práce, práce v týmu)
  • přírodopisné praktikum (přírodopisné aktivity, pokusy, hry, mikroskopování)
  • sportovní a pohybové aktivity 

V 7. třídě si pak žáci volí druhý cizí jazyk, mohou si vybrat některý z těchto jazyků:  

  • německý jazyk
  • francouzský jazyk
  • španělský jazyk
  • italský jazyk
Copyright MediaSolution 2020