Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Povinně volitelné předměty

Výuka

V 6. třídě si žáci volí jeden z povinně volitelných předmětů, v letošním školním roce si mohou vybrat z této nabídky: 

  • přírodovědné pokusy (mladý badatel, spíše chemické a fyzikální aktivity, pokusy)

  • mediální výchova (tvorba školního časopisu, redakční práce, práce v týmu)

  • přírodopisné praktikum (přírodopisné aktivity, pokusy, hry, mikroskopování)

  • sportovní a pohybové aktivity 

V 7. třídě si pak žáci volí druhý cizí jazyk, mohou si vybrat některý z těchto jazyků:  

  • německý jazyk

  • francouzský jazyk

  • španělský jazyk

  • italský jazyk

Copyright MediaSolution 2020