Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Pravidelně a rádi vyjíždíme do zahraničí poznávat jiné krajiny, lidi, způsoby života i učení.  Časem se nám zahraniční výjezdy ustálily a my se tak vydáváme do Velké Británie, Itálie a Francie. 

Velká Británie

Od roku 2009 pořádáme výjezdy do Velké Británie pro žáky druhého stupně. Městská část Prahy 6 podporuje školství i v oblasti výuky jazyků. Díky tomu můžeme čerpat prostředky z grantu “Když anglicky, tak v Anglii”. 

Přehled uskutečněných výjezdů:

 • 2009 - Torquay
 • 2010 - Worthing  
 • 2011 - Bath
 • 2012 - Coventry
 • 2013 - Plymouth
 • 2014 - Bournemouth
 • 2015 - Edinburgh, Skotsko
 • 2016 - St. Austell
 • 2017 - Northampton
 • 2018 - York
 • 2019 - Rochester
 • 2022 - Plymouth
 • 2023 - Bournemouth

Francie

V roce 2017 naše škola zahájila mezinárodní spolupráci s francouzskou základní školou Collège Le Bastion, z Carcassonne.
 
Ve školním roce 2017/2018 se výměnného pobytu zúčastnilo 16 žáků z naší školy a 21 dětí z Francie. Program byl určen především pro děti, studující, jako druhý cizí jazyk, francouzštinu. 
 
Po této první pozitivní zkušenosti jsme přijali nabídku školy zapojit se do projektu s názvem Developing critical mind of young european citizens, programu ERASMUS +, podporovaného Evropskou unií.

 

Itálie

Na společných aktivitách pracují děti druhého stupně. Předpokládá se, že se budou i nadále uskutečňovat výměnné pobyty, které jsou pro všechny zúčastněné velkým přínosem, a to nejen z jazykového hlediska. 
 
Copyright MediaSolution 2020