Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Dyskluby

Vzdělávání

Pro žáky 1. stupně se specifickými poruchami učení probíhají ve škole dyskluby. Děti se scházejí v malých skupinkách jednou týdně, žáci jsou vybráni z jednoho ročníku.

V Dysklubech se věnují určitým činnostem vedoucím ke zmírnění důsledků specifické poruchy učení (např. nácviku čtení s porozuměním, motorickým cvičením, procvičováním orientace prostorové i časové, nácviku zrakového a sluchového rozlišení apod.), nejedná se o doučování. 

Aby byla práce pro žáky zábavnější, používají také nejrůzné výukové aplikace jako je např. Včelka.

Účast v dysklubech je pro děti bezplatná.

Copyright MediaSolution 2020