Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Družina

Základní informace:

Provozní doba je pondělí až pátek do 17:00 hod, ranní družina probíhá v čase od 7:00 do 7:45 hod. 

Umístění:

  • budova ŠD - zde jsou děti z 1., 2. tříd
    • 2.B do 15.h. zázemí v budově ZŠ uč. 19
  • budova ZŠ - zde jsou děti ze 3. a 4. tříd
  • po 15,30 h. jsou všechny děti v budově ŠD

Pobyt venku:

  • po 13,30 h. odchází děti téměř za každého počasí ven
  • pobyt venku trvá u 1. a 2.tříd do 15.h
  • pobyt venku trvá u 3. a 4.tříd do 15,30 h.

Po celou dobu pobytu v družině platí vnitřní řád družiny, rodiče i žáci jsou s ním seznámeni.

Podrobnější informace o provozu školní družiny ve školním roce 2021/2022 naleznete níže.

Kontakty:

Copyright MediaSolution 2020