Tato webová stránka používá cookies

Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na Podmínky pro používání internetových stránek..

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.
Cookies sociálních sítí Jedná se o cookies spojené se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook. Umožňují interakci mezi naší stránkou a sociálními platformami. Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich údajů a chování na našem webu těmto společnostem. To nám pomáhá optimalizovat obsah a reklamu pro uživatele na základě vašich preferencí.
Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Cizí jazyky

Výuka

Výuka cizích jazyků je jednou z priorit školy. Chtěli bychom, aby absolventi naší školy odcházeli s velmi dobrou úrovní anglického jazyka jak po stránce gramatické, tak i komunikační (A2 – B1).
 
Ve druhém cizím jazyce je kladen důraz především na mluvenou stránku jazyka, rozšiřování slovní zásoby a rozvoj komunikačních dovedností v běžném životě.
 
Anglický jazyk je vyučován v první a druhé třídě jako nepovinný předmět v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Díky podpoře MČ Praha 6 jsou třídy rozděleny vždy na dvě skupiny. Od třetí třídy je anglický jazyk povinný v rozsahu tří hodin týdně. Žáci jsou v rámci ročníku rozděleni do skupin podle pokročilosti. Na výuce se ve všech ročnících podílejí čeští učitelé a rodilí mluvčí. Komunikační dovednosti žáků podporujeme i výukou některých předmětů metodou CLIL, na prvním stupni ve třech, na druhém stupni ve dvou hodinách.
 
Žáci všech ročníků mohou rozvíjet své jazykové dovednosti v rámci volnočasových aktivit.
 
Druhý cizí jazyk vyučujeme od sedmé třídy v rozsahu dvou hodin týdně. Žáci volí mezi jazykem německým, italským, francouzským a španělským.
 
Rozvoji jazykových dovedností napomáhají každoroční výjezdy žáků druhého stupně do Anglie a projekty s partnerskými školami v Itálii a Francii, podporované MČ Praha 6.
Copyright MediaSolution 2020