Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Školská rada ZŠ Hanspaulka

O škole

Školská rada ZŠ Hanspaulka byla zřízena podle zákona 561/2004 Sb. od školního roku 2003/4.
Tento orgán školy umožňuje zákonným zástupcům žáků podílet se na správě školy.
Školská rada zasedá nejméně 2x ročně. Její funkční období je tři roky.


Zástupci rodičů: 

  • Adéla Stejskalová    
  • PhDr. Petr Mezera

Zástupci pedagogických pracovníků: 

  • Mgr. Petra Bucci
  • Mgr. Věra Němcová

Zástupci zřizovatele (MČ Praha 6):

  • Mgr. Jan Lacina
  • Mgr. Tomáš Chalupa–⁠předseda

 

Provolání Školské rady ZŠ Hanspaulka: 

Vážení rodiče,

jedním z cílů školské rady je prohloubení spolupráce rodiny a školy. Chceme hledat odpovědi na otázky, které se nám, rodičům, dětem nebo učitelům honí hlavou, ale sami máme jen malou možnost je vyřešit. Jsme přesvědčeni, že vše má nějaké řešení. Společně s vedením školy můžeme hledat cesty dalšího rozvoje školy. Pokud chcete být součástí tohoto procesu, pište nám své otázky, podněty, nápady a názory. Slibujeme, že se jimi budeme zabývat. 

 

Copyright MediaSolution 2020