Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Zaměstnanci školy

Naše škola

  • Vedení
  • Učitelé - 1. stupeň
  • Učitelé - 2. stupeň
  • Asistenti
  • Družina
  • Sekretariát školy
  • Zobrazit vše
Lucie Tocháčková

Lucie Tocháčková1.A

Mgr. Renata Kunzmannová

Mgr. Renata Kunzmannová1.B

Mgr. Ilona Malá

Mgr. Ilona Malá1.C

PaedDr. Iva Dvořáková

PaedDr. Iva Dvořáková2.A

Mgr. Markéta Platzová

Mgr. Markéta Platzová2.B

Mgr. Aneta Urešová

Mgr. Aneta Urešová2.C

Mgr. Věra Němcová

Mgr. Věra Němcová3.A

Mgr. Kristýna Klapetková

Mgr. Kristýna Klapetková3.B

Ráchel Ridzoňová

Ráchel Ridzoňová4.A

Mgr. Valerie Fukárková

Mgr. Valerie Fukárková4.B

Anežka Česenková

Anežka Česenková4.C

Mgr. Petra Bucci

Mgr. Petra Bucci5.A, italský jazyk, výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. MgA. Eva Německá

Mgr. MgA. Eva Německá5.B, německý jazyk

Stanislav Žuček

Stanislav Žuček5.C, výchova ke zdraví

Mgr. Lenka Knoblochová

Mgr. Lenka Knoblochováanglický jazyk, koordinátorka CLIL

Mgr. Martina Chadimová

Mgr. Martina Chadimováanglický jazyk

Emily Flynn, B.A.

Emily Flynn, B.A.anglický jazyk

Jen Cepko, M.Ed.

Jen Cepko, M.Ed.anglický jazyk

Bree Tsuleff, B.A.

Bree Tsuleff, B.A.anglický jazyk

Ing. Marie Pojerová

Ing. Marie Pojerováředitelka školy, chemie, přírodovědné pokusy

PhDr. Daniel Tocháček

PhDr. Daniel Tocháčekzástupce ředitelky, informatika, pracovní činnosti

Mgr. Hana Kosová

Mgr. Hana Kosovázástupkyně ředitelky, tělesná výchova, finanční gramotnost, kariérová poradkyně

Ing. Bc. Alena Vlachová

Ing. Bc. Alena Vlachová6.A, přírodopis, fyzika, výchova ke zdraví

Mgr. Markéta Rancová

Mgr. Markéta Rancová6.B, francouzský jazyk, španělský jazyk, tělesná výchova, pracovní činnosti

Mgr. Pavlína Ballková

Mgr. Pavlína Ballková7.A, český jazyk, dějepis

Mgr. Vladimír Rozhon

Mgr. Vladimír Rozhon7.B, dějepis, občanská výchova, metodik prevence rizikového chování

Mgr. Barbora Tocháčková

Mgr. Barbora Tocháčková8.A, dějepis, výtvarná výchova, pracovní činnosti

Mgr. et Mgr. Michal Tačík

Mgr. et Mgr. Michal Tačík8.B, osobnostní výchova, mediální výchova, školní speciální pedagog

Anna Bláhová

Anna Bláhová8.C, matematika, fyzika, anglický jazyk

Mgr. Jana Cejpová

Mgr. Jana Cejpová9.A, český jazyk, anglický jazyk, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Ing. Kateřina Bucharová

Ing. Kateřina Bucharová9.B, matematika, chemie

Mgr. Helena Benkovská

Mgr. Helena Benkovskámatematika, fyzika

Mgr. Natálie Berounská

Mgr. Natálie Berounskápřírodopis, výchova ke zdraví

Mgr. Klára Hnátová

Mgr. Klára Hnátováhudební výchova

Mgr. Bc. Vít Volný

Mgr. Bc. Vít Volnýzeměpis

Mgr. Jitka Ondryášová

Mgr. Jitka Ondryášováanglický jazyk

Matěj Štefka

Matěj Štefkatělesná výchova

Paula Costa, B.A.

Paula Costa, B.A.anglický jazyk

Shelby Harbour, M.A.

Shelby Harbour, M.A.anglický jazyk

Mgr. Martina Chadimová

Mgr. Martina Chadimováanglický jazyk

Jane Hasik, M.A.

Jane Hasik, M.A.anglický jazyk

Annoni Milada

Annoni Miladaasistentka pedagoga

Bc. Hlaváčková Kateřina

Bc. Hlaváčková Kateřinaasistentka pedagoga

Bc. Hypšmanová Pavlína

Bc. Hypšmanová Pavlínaasistentka pedagoga

Špilarová Lucie

Špilarová Lucieasistentka pedagoga

Jakešová Jitka

Jakešová Jitkaasistentka pedagoga

Jírová Kateřina

Jírová Kateřinaasistentka pedagoga

Kaufmanová Eva, prom.ped.

Kaufmanová Eva, prom.ped.asistentka pedagoga

Mikolášová Petra

Mikolášová Petraasistentka pedagoga

Bc. Novotná Ludmila

Bc. Novotná Ludmilaasistentka pedagoga

Mgr. Ratowska Paulina

Mgr. Ratowska Paulinaasistentka pedagoga

Sirůčková Dominika, Dis.

Sirůčková Dominika, Dis.asistentka pedagoga

Mgr. Sybr Matěj

Mgr. Sybr Matějasistent pedagoga

Trojnová Veronika

Trojnová Veronikaasistentka pedagoga

Mgr. Vodehnalová Eva

Mgr. Vodehnalová Eva asistentka pedagoga

Křešničková Pavla

Křešničková Pavlaasistentka pedagoga

Kubík Jan

Kubík Janasistent pedagoga

Roudná Anna

Roudná Annaasistentka pedagoga

Mgr. Kateřina Spěváková

Mgr. Kateřina Spěvákováškolní psycholožka, kariérová poradkyně (mateřská dovolená - zástup Mgr. Julie Rákosová)

Božena Berkovičová

Božena Berkovičovámzdová účetní

Eva Váňová

Eva Váňováekonomka

Lucie Danihelková

Lucie Danihelkováhospodářka

Martin Průša

Martin Průšavedoucí školní jídelny

Mgr. Ludmila Čumplová

Mgr. Ludmila Čumplováškolní knihovna

MgA. Vanda Peroutková

MgA. Vanda Peroutkováškolní knihovnice

Petr Tesař

Petr Tesařškolník

Věra Váchová

Věra Váchovávedoucí školní družiny

Martina Růžičková

Martina Růžičkovápedagog volného času

Dominika Sirůčková, Dis.

Dominika Sirůčková, Dis.pedagog volného času

Lucie Karlíková

Lucie Karlíková pedagog volného času

Petra Čapková

Petra Čapkovápedagog volného času

Marie Mikolášová

Marie Mikolášovápedagog volného času

Paed. Dr. Iva Štěpánková

Paed. Dr. Iva Štěpánkovápedagog volného času

Mgr. Markéta Platzová

Mgr. Markéta Platzovápedagog volného času, učitel

Petra Mikolášová

Petra Mikolášovápedagog volného času

Copyright MediaSolution 2020