Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Zaměstnanci školy

O škole

  • Vedení
  • Učitelé–1. stupeň
  • Učitelé–2. stupeň
  • Asistenti
  • Družina
  • Sekretariát školy
  • Zobrazit vše
Mgr. Karolína Petrtýlová

Mgr. Karolína Petrtýlová1.A

Mgr. Markéta Platzová

Mgr. Markéta Platzová1.B

Mgr. Iva Kolandová

Mgr. Iva Kolandová1.C

Mgr. Věra Němcová

Mgr. Věra Němcová2.A

Mgr. Pavla Křešničková

Mgr. Pavla Křešničková2.B

Mgr. Anna Roudná

Mgr. Anna Roudná2.C

Lucie Čerplová

Lucie Čerplová3.B

Lucie Tocháčková

Lucie Tocháčková3.A

Mgr. Ilona Malá

Mgr. Ilona Malá3.C

Eliška Šreinová

Eliška Šreinová4.A

Mgr. Martina Chadimová

Mgr. Martina Chadimová4.C, anglický jazyk

Mgr. Petra Bucci

Mgr. Petra Bucci5.A, italský jazyk, výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Karolína Menčíková

Mgr. Karolína Menčíková4.B

Mgr. MgA. Eva Německá

Mgr. MgA. Eva Německá5.B, německý jazyk

Mgr. Lenka Knoblochová

Mgr. Lenka Knoblochováanglický jazyk, koordinátorka CLIL

Stanislav Žuček

Stanislav Žuček5.C

Bc. Matěj Štefka

Bc. Matěj Štefkatělesná výchova, zeměpis, anglický jazyk

Marc Collins, BA Hons.

Marc Collins, BA Hons.anglický jazyk

Mgr. Jakub Šajben

Mgr. Jakub Šajbeninformatika, anglický jazyk

Tea Tylová

Tea Tylováanglický jazyk

Emily Flynn, B.A.

Emily Flynn, B.A.anglický jazyk

Nerissa Howard, MRes

Nerissa Howard, MResanglický jazyk

Sonia D'Silva, M.A.

Sonia D'Silva, M.A.anglický jazyk

Joshua Pray

Joshua Prayanglický jazyk

Cori Tylová, B.A.

Cori Tylová, B.A.anglický jazyk

Mgr.Ondřej Bárta

Mgr.Ondřej Bártaředitel školy

PhDr. Daniel Tocháček

PhDr. Daniel Tocháčekzástupce ředitele, informatika, pracovní činnosti

Mgr. Hana Kos

Mgr. Hana Koszástupkyně ředitele, tělesná výchova, finanční gramotnost, kariérová poradkyně

Mgr. Barbora Tocháčková

Mgr. Barbora Tocháčková6.A, dějepis, výtvarná výchova, výtvarné projekty, pracovní činnosti, informatika

Mgr. et Mgr. Michal Tačík

Mgr. et Mgr. Michal Tačík6.B, osobnostní výchova, školní speciální pedagog

Mgr. Jana Cejpová

Mgr. Jana Cejpová7.A, český jazyk, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Mgr. Pavlína Lukačovič

Mgr. Pavlína Lukačovič7.B, přírodopis, přírodopisné praktikum, výchova ke zdraví, anglický jazyk

Ing. Bc. Alena Vlachová

Ing. Bc. Alena Vlachová8.A, přírodopis, fyzika, chemie

Mgr. Markéta Rancová

Mgr. Markéta Rancová8.B, francouzský jazyk, španělský jazyk, tělesná výchova, pracovní činnosti

Mgr. Pavlína Ballková

Mgr. Pavlína Ballková9.A, český jazyk, dějepis, německý jazyk

Mgr. Vladimír Rozhon

Mgr. Vladimír Rozhon9.B, dějepis, občanská výchova, metodik prevence rizikového chování

Ing. Kateřina Bucharová

Ing. Kateřina Bucharovámatematika

Mgr. Klára Hnátová

Mgr. Klára Hnátováhudební výchova

RNDr. Vít Volný

RNDr. Vít Volnýzeměpis

Mgr. Martina Chadimová

Mgr. Martina Chadimová4.C, anglický jazyk

Mgr. Petra Bucci

Mgr. Petra Bucci5.A, italský jazyk, výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. MgA. Eva Německá

Mgr. MgA. Eva Německá5.B, německý jazyk

Mgr. Tereza Pickar Hradecká

Mgr. Tereza Pickar Hradeckáčeský jazyk, německý jazyk, osobnostní výchova

Mgr. Lenka Knoblochová

Mgr. Lenka Knoblochováanglický jazyk, koordinátorka CLIL

Bc. Matěj Štefka

Bc. Matěj Štefkatělesná výchova, zeměpis, anglický jazyk

Adéla Fidrmucová

Adéla Fidrmucová-

Marc Collins, BA Hons.

Marc Collins, BA Hons.anglický jazyk

Jakub Šemík

Jakub Šemíkchemie

Jane Hasik, M.A.

Jane Hasik, M.A.anglický jazyk

Nerissa Howard, MRes

Nerissa Howard, MResanglický jazyk

Sonia D'Silva, M.A.

Sonia D'Silva, M.A.anglický jazyk

Joshua Pray

Joshua Prayanglický jazyk

Cori Tylová, B.A.

Cori Tylová, B.A.anglický jazyk

Mgr. Anežka Brand

Mgr. Anežka Brandasistentka pedagoga

Bc. Kateřina Hlaváčková

Bc. Kateřina Hlaváčkováasistentka pedagoga

Bc. Markéta Šugárková

Bc. Markéta Šugárkováasistentka pedagoga

Jitka Jakešová

Jitka Jakešováasistentka pedagoga

Kateřina Jírová

Kateřina Jírováasistentka pedagoga

Petra Mikolášová

Petra Mikolášováasistentka pedagoga

Mgr. Paulina Ratowska

Mgr. Paulina Ratowskaasistentka pedagoga

Veronika Trojnová

Veronika Trojnováasistentka pedagoga

Kristina Papežová

Kristina Papežováasistentka pedagoga

Andrea Večeřová

Andrea Večeřováasistentka pedagoga

Milada Annoni

Milada Annoniasistentka pedagoga

Martina Meistrová

Martina Meistrováasistentka pedagoga, pedagog volného času

Bc. Veronika Brücknerová

Bc. Veronika Brücknerováasistentka pedagoga

Karolína Fojtová

Karolína Fojtováasistenkta pedagoga

Mgr. Jana Dyršmídová

Mgr. Jana Dyršmídováasistentka pedagoga

Kristýna Šimáková

Kristýna Šimákováasistentka pedagoga

Šimon Perez

Šimon Perezasistent pedagoga

Iryna Yankovich

Iryna Yankovichasistentka pedagoga

Lucie Danihelková

Lucie Danihelkováhospodářka

Eva Váňová

Eva Váňováekonomka

Božena Berkovičová

Božena Berkovičovámzdová účetní

Petr Tesař

Petr Tesařškolník

Mgr. Kateřina Spěváková

Mgr. Kateřina Spěvákováškolní psycholožka, kariérová poradkyně

Mgr. Ludmila Čumplová

Mgr. Ludmila Čumplováškolní knihovna

Martin Průša

Martin Průšavedoucí školní jídelny

Petr Klíma

Petr Klímašéfkuchař školní jídelny

Věra Váchová

Věra Váchovávedoucí školní družiny

Mgr. Markéta Platzová

Mgr. Markéta Platzová1.B

Martina Růžičková

Martina Růžičkovápedagog volného času

Lucie Karlíková

Lucie Karlíková pedagog volného času

Petra Čapková

Petra Čapkovápedagog volného času

Marie Mikolášová

Marie Mikolášovápedagog volného času

Lucie Tocháčková

Lucie Tocháčková3.A

Petra Mikolášová

Petra Mikolášovápedagog volného času

Martina Meistrová

Martina Meistrováasistentka pedagoga, pedagog volného času

Copyright MediaSolution 2020