Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Zaměstnanci školy

Naše škola

  • Vedení
  • Učitelé - 1. stupeň
  • Učitelé - 2. stupeň
  • Asistenti
  • Družina
  • Sekretariát školy
  • Zobrazit vše
Mgr.Karolína Petrtýlová

Mgr.Karolína Petrtýlová1.A

Mgr. Markéta Platzová

Mgr. Markéta Platzová1.B

Mgr. Iva Kolandová

Mgr. Iva Kolandová1.C

Mgr. Věra Němcová

Mgr. Věra Němcová2.A

Mgr. Pavla Křešničková

Mgr. Pavla Křešničková2.B

Mgr. Anna Roudná

Mgr. Anna Roudná2.C

Lucie Tocháčková

Lucie Tocháčková3.A

Lucie Čerplová

Lucie Čerplová3.B

Mgr. Ilona Malá

Mgr. Ilona Malá3.C

Mgr. Kristýna Klapetková

Mgr. Kristýna Klapetková4.A

Mgr.Karolína Menčíková

Mgr.Karolína Menčíková4.B

Mgr. Martina Chadimová

Mgr. Martina Chadimová4.C, anglický jazyk

Mgr. Petra Bucci

Mgr. Petra Bucci5.A, italský jazyk, výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. MgA. Eva Německá

Mgr. MgA. Eva Německá5.B, německý jazyk

Stanislav Žuček

Stanislav Žuček5.C

Mgr. Lenka Knoblochová

Mgr. Lenka Knoblochováanglický jazyk, koordinátorka CLIL

Bc. Matěj Štefka

Bc. Matěj Štefkatělesná výchova, zeměpis, anglický jazyk

Mgr. Jakub Šajben

Mgr. Jakub Šajbeninformatika, anglický jazyk

Marc Collins, BA Hons.

Marc Collins, BA Hons.anglický jazyk

Tea Tylová

Tea Tylováanglický jazyk

Emily Flynn, B.A.

Emily Flynn, B.A.anglický jazyk

Nerissa Howard, MRes

Nerissa Howard, MResanglický jazyk

Sonia D'Silva, M.A.

Sonia D'Silva, M.A.anglický jazyk

Cori Tylová, B.A.

Cori Tylová, B.A.anglický jazyk

Mgr.Ondřej Bárta

Mgr.Ondřej Bártaředitel školy

PhDr. Daniel Tocháček

PhDr. Daniel Tocháčekzástupce ředitele, informatika, pracovní činnosti

Mgr. Hana Kosová

Mgr. Hana Kosovázástupkyně ředitele, tělesná výchova, finanční gramotnost, kariérová poradkyně

Mgr. Barbora Tocháčková

Mgr. Barbora Tocháčková6.A, dějepis, výtvarná výchova, výtvarné projekty, pracovní činnosti, informatika

Mgr. et Mgr. Michal Tačík

Mgr. et Mgr. Michal Tačík6.B, osobnostní výchova, školní speciální pedagog

Mgr. Jana Cejpová

Mgr. Jana Cejpová7.A, český jazyk, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Mgr. Pavlína Lukačovič

Mgr. Pavlína Lukačovič7.B, přírodopis, přírodopisné praktikum, výchova ke zdraví, anglický jazyk

Ing. Bc. Alena Vlachová

Ing. Bc. Alena Vlachová8.A, přírodopis, fyzika, chemie

Mgr. Markéta Rancová

Mgr. Markéta Rancová8.B, francouzský jazyk, španělský jazyk, tělesná výchova, pracovní činnosti

Mgr. Pavlína Ballková

Mgr. Pavlína Ballková9.A, český jazyk, dějepis, německá jazyk

Mgr. Vladimír Rozhon

Mgr. Vladimír Rozhon9.B, dějepis, občanská výchova, metodik prevence rizikového chování

Ing. Kateřina Bucharová

Ing. Kateřina Bucharovámatematika

Mgr. Klára Hnátová

Mgr. Klára Hnátováhudební výchova

Mgr. Bc. Vít Volný

Mgr. Bc. Vít Volnýzeměpis

Mgr. Martina Chadimová

Mgr. Martina Chadimová4.C, anglický jazyk

Mgr. Petra Bucci

Mgr. Petra Bucci5.A, italský jazyk, výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. MgA. Eva Německá

Mgr. MgA. Eva Německá5.B, německý jazyk

Mgr. Tereza Pickar Hradecká

Mgr. Tereza Pickar Hradeckáčeský jazyk, německý jazyk, osobnostní výchova

Mgr. Lenka Knoblochová

Mgr. Lenka Knoblochováanglický jazyk, koordinátorka CLIL

Bc. Matěj Štefka

Bc. Matěj Štefkatělesná výchova, zeměpis, anglický jazyk

Adéla Fidrmucová

Adéla Fidrmucová-

Marc Collins, BA Hons.

Marc Collins, BA Hons.anglický jazyk

Jakub Šemík

Jakub Šemíkchemie

Jane Hasik, M.A.

Jane Hasik, M.A.anglický jazyk

Nerissa Howard, MRes

Nerissa Howard, MResanglický jazyk

Sonia D'Silva, M.A.

Sonia D'Silva, M.A.anglický jazyk

Cori Tylová, B.A.

Cori Tylová, B.A.anglický jazyk

Bc. Hlaváčková Kateřina

Bc. Hlaváčková Kateřinaasistentka pedagoga

Bc. Markéta Šugárková

Bc. Markéta Šugárkováasistentka pedagoga

Jakešová Jitka

Jakešová Jitkaasistentka pedagoga

Jírová Kateřina

Jírová Kateřinaasistentka pedagoga

Mgr. Aneta Urešová

Mgr. Aneta Urešováasistentka pedagoga

Mikolášová Petra

Mikolášová Petraasistentka pedagoga

Mgr. Ratowska Paulina

Mgr. Ratowska Paulinaasistentka pedagoga

Trojnová Veronika

Trojnová Veronikaasistentka pedagoga

Mgr. Vodehnalová Eva

Mgr. Vodehnalová Eva asistentka pedagoga

Andrea Večeřová

Andrea Večeřováasistentka pedagoga

Annoni Milada

Annoni Miladaasistentka pedagoga

Martina Meistrová

Martina Meistrováasistentka pedagoga, pedagog volného času

Mgr. Veronika Brücknerová

Mgr. Veronika Brücknerováasistentka pedagoga

Karolína Fojtová

Karolína Fojtováasistenkta pedagoga

Mgr. Jana Dyršmídová

Mgr. Jana Dyršmídováasistentka pedagoga

Eliška Šreinová

Eliška Šreinováasistentka pedagoga

Šimon Perez

Šimon Perezasistent pedagoga

Mgr. Kateřina Spěváková

Mgr. Kateřina Spěvákováškolní psycholožka, kariérová poradkyně

Božena Berkovičová

Božena Berkovičovámzdová účetní

Eva Váňová

Eva Váňováekonomka

Lucie Danihelková

Lucie Danihelkováhospodářka

Martin Průša

Martin Průšavedoucí školní jídelny

Mgr. Ludmila Čumplová

Mgr. Ludmila Čumplováškolní knihovna

Petr Tesař

Petr Tesařškolník

Věra Váchová

Věra Váchovávedoucí školní družiny

Mgr. Markéta Platzová

Mgr. Markéta Platzová1.B

Martina Růžičková

Martina Růžičkovápedagog volného času

Lucie Karlíková

Lucie Karlíková pedagog volného času

Petra Čapková

Petra Čapkovápedagog volného času

Marie Mikolášová

Marie Mikolášovápedagog volného času

Lucie Tocháčková

Lucie Tocháčková3.A

Petra Mikolášová

Petra Mikolášovápedagog volného času

Martina Meistrová

Martina Meistrováasistentka pedagoga, pedagog volného času

Copyright MediaSolution 2020