Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

SES

Výuka

Cílem zážitkových kurzů je intenzivní práce s třídním kolektivem, podporujeme pozitivní vztahy ve vrstevnické skupině. Dalšími cíli je seberealizace dětí, spolupráce, sebepoznání i poznávání ostatních. Nezapomíná se ani na toleranci odlišností nebo schopnost se prosadit zdravým způsobem v různých situacích. Důraz je kladen zejména na vlastní prožitek, jeho uvědomění a sdílení s ostatními členy kolektivu. Cílem těchto kurzů je také podpora zdravého prostředí školy. Vedou je kvalifikovaní lektoři, v posledních letech jsou lektory učitelé naší školy; většinou přítomen metodik prevence rizikového chování i speciální pedagog. Žáci mají díky zážitkovým kurzům možnost se navzájem poznat v jiných nežli školních situacích, což prohlubuje vzájemné pozitivní vztahy.

Již od roku 2002 na kurzy SES teacher s podobným zaměřením a cíli vyrážejí také učitelé - 2x ročně.

Zážitkové kurzy pro žáky druhého stupně, které probíhají již od roku 2001, se pod zkratkou SES (SEberealizace, SEbepoznání, Spolupráce – učíme SEbe a učíme se Spolu) se staly nedílnou součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Hanspaulka a zároveň také preventivního programu školy. Od roku 2005 prošlo celým modelem zážitkových kurzů SES (1 - 2 x kurzy v 6. a 7. třídě a 1x kurz v 8. a 9. třídě) mnoho ročníků naší školy. Vždy odjíždí každá třída samostatně s třídním učitelem a SES týmem. Základní metodou je zážitkové učení, které se na ZŠ Hanspaulka využívá již nejen na výjezdních kurzech, ale stalo se součástí výukového procesu. K dosažení zvolených cílů projektu využívají lektoři hru a další aktivity.
 
Po stěžejních programech probíhá reflexe, kde se žáci učí pojmenovat svoji roli v týmu, dochází ke spontánnímu sebehodnocení, učí se ocenit přínos spolužáků a navazují vztahy, které mají velký význam pro třídní kolektiv. V programu se pracuje s různými komunikačními, tvořivými a relaxačními aktivitami. Velmi využíváme také dramatizaci, modelové situace a hraní rolí. Na zážitkovém kurzu využíváme také metody kritického myšlení. I ve hře nebo aktivitách na podobném principu lze v jednotlivých momentech uplatnit evokaci, uvědomění a reflexi.
SES Fotka 1
SES
SES Fotka 2
SES
SES Fotka 3
SES
SES Fotka 4
SES
Copyright MediaSolution 2020