Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Stravování MŠ KOHOUTEK

MŠ Kohoutek

Stravování nám zajistila kuchyň blízké základní školy, jejíž spolupráce se nám velice osvědčila.

Pestrá nabídka zeleniny, ovoce, obilninových výrobků, luštěnin, mléčných výrobků a dalších prvků zdravé výživy se pro nás stala běžnou součástí výchovného působení.

Vzhledem ke krátké vzdálenosti od školní jídelny nám bylo umožněno přepravovat jídlo do mateřské školy a děti mají zajištěno i klidné a nestresující prostředí.

Copyright MediaSolution 2020