Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Výchova a vzdělávání

Školní vzdělávací program vychází z modelu osobnostně orientované předškolní výchovy. Společně vypracovaný tématický základ je každý rok rozvíjen cílenými projekty, které se vztahují k daným potřebám a zájmům.

Většinou navazuje na dřívější programové materiály, odpovídá potřebám Rámcového vzdělávacího plánu a zachovává tradiční poznatkový horizont předškolního dítěte. Podrobnější třídní plány pak reagují a na konkrétní zájem  a potřebu dětí, rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti.

Tyto plány jsou dále rozvíjeny a vylepšovány o krátkodobé i dlouhodobé projekty, které se zaměřují například zdraví životní styl, na ekologii, spolupráci s různými organizacemi, atd.

Součástí školního vzdělávacího plánu je také bohatá nabídka kroužků pro děti. Ve školce pracuje 7 kvalifikovaných učitelek, z nichž tři mají vysokoškolské vzdělání a jedna ještě studuje na Pedagogické fakultě UK. Každá z nich se průběžně dále vzdělává (tématická školení, semináře,…) dle nabídek a časových možností. Takto získané znalosti a dovednosti pak uplatňujeme například při přípravách individuálních plánů pro děti s odkladem školní docházky, s integrací a pro děti zvlášť nadané… Nejenom těmto dětem nabízíme, kromě individuálních plánů, také předškolní kroužek, v němž se snažíme formou hry rozvíjet to, co je třeba pro jejich zdárný vstup do základní školy. Rodičům dětí pak nabízíme možnost spolupráce
s PPP Prahy 6, s logopedem, a speciálním pedagogem.

Copyright MediaSolution 2020