Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Hanča

Iniciativa

HANČA je HANspaulský ČAsopis. Vlastní školní časopis vydáváme od roku 2014, a to ve spolupráci se School Press Clubem. Familiární název Hanča je vyvozen z obecného názvu hanspaulský časopis. Redakční rada je sestavena z žáků druhého stupně. V současnosti jsou to žáci 6. ročníku v rámci povinně volitelného předmětu “mediální výchova”. 

Šéfredaktorem byla v letech 2014/2018 Mgr. Dagmar Bulanová. V současnosti vede redakci Mgr. Michal Tačík.

  • 2014/2015  3 čísla
  • 2015/2016  3 čísla
  • 2016/2017  7 čísel
  • 2017/2018  3 čísla
  • 2019/2020  3 čísla 
  • 2020/2021 
  • 2021/2022 
Copyright MediaSolution 2020