Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Zápis pro školní rok 2021/2022

MŠ Kohoutek

Důležité termíny

Duben 2021elektronický zápis do systému MČ Prahy 6 (informace na - www.jakdoskolky.cz)

4. 5. 2021 odevzdání žádostí v mateřské škole - požadované dokumenty ke kontrole: žádost, rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele (zák. zástupce)

6. 5. 2021zveřejnění přijatých dětí od 12. hodin (10-11 hodin nahlédnuté do spisu)

od 10. 5. 2021 do 31. 7. 2021  - spuštění systému MČ k nahlížení                

11. 5 . 2021 (13 -17 hodin) – odevzdání zápisových lístků 

31. 5. 2021  – sejmutí výsledků

4. 6. 2021 – rozhodnutí o nepřijetí (do vlastních rukou) 

 

Informace z naší i jiných škol můžete sledovat na www.jakdoskoly.cz .

Copyright MediaSolution 2020