Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Školská rada

Výsledky voleb do školské rady

V červnu proběhly volby zástupců rodičů do Školské rady ZŠ Hanspaulka. Ze čtyř kandidátů byli hlasováním vybráni Adéla Stejskalová a PhDr. Petr Mezera.

Rada MČ Praha 6 nominovala Ing. Milenu Hanušovou a Mgr. Tomáše Chalupu.

Za pedagogické pracovníky školy byly opět zvoleny Mgr. Věra Němcová a Mgr. Petra Bucci.

Školská rada se sejde na začátku září, kde bude schválen jednací řád a zvolen předseda školské rady.


Ing. Marie Pojerová
ředitelka školy

Zpět na přehled
Copyright MediaSolution 2020