Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Školní ulice - vyhodnocení

Školní ulice Na Čihadle

Milí rodiče, milí žáci a kolegové,

zde sdílíme výsledky výzkumu týkající se ŠKOLNÍ ULICE NA ČIHADLE.

Moc děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a pomohli tak důkladně zhodnotit, zda opatření ranní situaci u školy zlepšilo a má být ponecháno natrvalo. Celkem odpovědělo 308 respondentů, z toho 86% byli rodiče žáků ZŠ Hanspaulka.

Klíčovým závěrem je, že 89% všech respondentů hlasovalo pro ponechání Školní ulice NA ČIHLADLE natrvalo.

Dopravní úprava většině jednoznačně přináší více pozitiv než negativ - především byla zmiňována

  • větší bezpečnost při příchodu do školy (148x)
  • klidnější cesta do školy (74x)
  • komfortnější pohyb v ulici Na Čihadle a ráno bez stresu (34x)
  • lepší ovzduší (18x) a menší obavy pustit děti do školy samotné

Pokud byla zmíněna negativa, povětšinou se týkala zhoršené situace u dolního vchodu v ul. Sušická a většího provozu v ul. Na Hanspaulce (18x).

A co bude dál?

Dočasné opatření v ulici zůstává nadále v platnosti a v čase 7:30-8:00 je ulice Na Čihadle určena jen pro pěší. Vchodem Čihadlo mohou vcházet všechny děti ze všech ročníků. Na žádost školy a klubu Odbor dopravy MČ Praha 6 převede toto dočasné opatření na trvalé. Též zažádáme o zrušení baliset v ul. Na Čihadle a znovu o přesun modré parkovací zóny v horní části ul. Na Hanspaulce na stranu k chodníku.

Současně se zaměříme na situaci u dolního vchodu. Prosíme rodiče, kteří vysazují své děti těsně u školy, aby

  • nenechávali vystupovat své děti přímo v křižovatkách - vpouštějí je tak do těch nejhorších situací (děje se nejvíce u dolního hlavního vchodu)
  • nenajížděli u dolního hlavního vchodu v ulici Sušické na chodník, a to zejména v ulici Na Hanspaulce naproti kolmému parkování (jedná se též o chodník, po kterém přicházejí děti do školy)

Tyto situace jsou plně v rukou každého rodiče-řidiče a je jen na nás samotných, zda budeme svým chováním přispívat k tomu, aby dole u školy nevznikal chaos a nebezpečné situace, které ohrožují (nejen) vaše děti! Děkujeme za vaši pomoc!

Detailní výsledky naleznete v připojeném souboru.

 

Klub přátel ZŠ Hanspaulka a ZŠ Hanspaulka
 

 

Pojďme do školy vyrazit pěšky, na kole, koloběžce nebo MHD!

Zpět na přehled
Copyright MediaSolution 2020