Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Osmákům profese

Osmé třídy měly během tohoto školního roku třídnické hodiny obohacené o besedy s rodiči, kteří byli ochotni přijít a vyprávět o tom, co obnáší jejich profese. Hlavní naší myšlenkou bylo ukázat dětem, čemu by se mohly v budoucnu věnovat, co by je mohlo zajímat, jak se lze k různým profesím dostat atd. 

Během roku tedy děti slyšely, jaká cesta vede k právnické profesi, povídal si s nimi soudce, dále notář a byly dokonce osobně přítomné veřejným soudním líčením v budově Okresního soudu Praha-Východ. Dále nás navštívila paní kadeřnice a nefalšovaný švec, které jejich obor zavál až k filmu. Dozvěděly se, jaké výhody a nevýhody má soukromé podnikání. Velice zajímavá byla návštěva evangelického kněze a učitele v jedné osobě. S výrobním ředitelem rafinerie děti alespoň virtuálně navštívily areál rafinerie Kralupy nad Vltavou a seznámily se s jednotlivými úseky a postupy zpracování ropy a distribucí pohonných hmot. 

Touto cestou velice děkujeme rodičům a příbuzným našich osmáků, že se do akce zapojili a s osmáky byli ochotni si povídat. Velice si ceníme takové spolupráce!

P.B.

Zpět na přehled
Copyright MediaSolution 2020