Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Opatření hl. m. Prahy ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti
v Praze 2022 - 2023

(Usnesení ZHLMP č. 39/1 ze dne 8. 9. 2022) 
 
https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi


Vyplněné žádosti pro školní rok 2022/2023 odevzdávejte osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. v kanceláři školy nebo datovou schránkou: g6f8aqd 
Termín odevzdání žádostí: do pátku 21. 10. 2022.
Podmínkou jsou sociální důvody nebo finanční nouze, které rodiče potvrzují čestným prohlášením.
Žadatelem je zákonný zástupce (podmínkou je trvalý pobyt žáka v hl. m. Praze), žádost posuzuje ředitelka školy.
V případě schválení této žádosti bude příspěvek poskytnut od 1. 11. 2022. Podporu není možné žádat zpětně.

GDPR

Zpět na přehled
Copyright MediaSolution 2020