Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Aktuálně ze školy

1. stupeň

Na prezenční výuku od 12. 4. nastupují třídy:

 •  1.C2.B2.C, 3.A, 4.C, 5.B, 5.C

od 19. 4. třídy:

 • 1. A, 1.B, 2.A, 3.B, 3. C, 4.A, 4.B, 5.A

Příchod do školy: 

 • 1. třídy - vchod Na Čihadle
 • 2. třídy - požární schodiště ze dvora
 • 3. třídy - vchod Na Čihadle
 • 4. třídy - dvůr do hlavní haly školy
 • 5. třídy - hlavní vchod do školy

Testování probíhá 1x týdně (v pondělí).

2. stupeň

Na prezenční výuku od 3. 5. nastupují třídy:

 •  6.A, 6.B, 8.A, 8.B

od 10. 5. třídy:

 • 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B

Příchod do školy: 

 • 6. třídy - vchod Na Čihadle
 • 7. třídy - vchod Na Čihadle
 • 8. třídy - hlavní vchod
 • 9. třídy - hlavní vchod

Testování probíhá 2x týdně (v pondělí a čtvrtek).

Podrobější informace budou pro 2. stupeň zaslány rodičům skrze Komens.

Testování bude od 3. 5. probíhat v kmenových třídách. 

                         

Obědy od 12. 4.

Děti na prezenční výuce mají obědy přihlášené.

Děti na týden distanční výuky mají obědy odhlášené. Pokud máte zájem obědy odebírat, je nutné jejich přihlášení. 

Výdej obědů je možný v době od 13:45 do 14:15 hod. 

Zpět na přehled
Copyright MediaSolution 2020