Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Dyskluby

Podpora

 

Pro žáky prvního stupně se specifickými poruchami učení probíhají ve škole dyskluby. Děti se scházejí v malých skupinkách jednou týdně, žáci jsou vybráni z jednoho ročníku.

V Dysklubech se věnují specifickým činnostem vedoucím ke zmírnění důsledků specifické poruchy učení (např. nácviku čtení s porozuměním, motorickým cvičením, procvičováním orientace prostorové i časové, nácviku zrakového a sluchového rozlišení apod.), nejedná se o doučování. 

Aby byla práce pro žáky zábavnější, používají také různé výukové aplikace, např. Včelka.

Účast v dysklubech je pro děti bezplatná.

Copyright MediaSolution 2020