Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Anglie 2023

Zájezd do Anglie 2023

 

 

*****

FOTOGALERIE

 

Zprávy z cesty a z Anglie:

Zde najdete průběžné zprávy z cesty do Anglie, z Anglie a z cesty zpět domů. Všechny uvedené časy odpovídají daným místům (na evropském kontinentu SELČ a v Anglii GMT+1)

 

SOBOTA 16.9.

- 2:10 - příjezd trajektu do Calais, vylodění; vyrážíme na cestu Evropou (Francie, Belgie, Nizozemsko, Německo).

- 8:40 - projíždíme okolo frankfurtského letiště

- 11:00 - končíme hygienickou a bezpečnostní přestávku nedaleko od Norimberka; předběžný odhad času příjezdu kolem cca 15. hod.

- 13:15 - překročeny hranice na Rozvadově, jsme v Čechách; aktualizace času příjezdu: cca 15:15 hod.

- 14:00 - průjezd Plzní; jedeme na čas

- 14:30 - míjíme Beroun, příjezd očekáváme mezi 15:03 - 15:15 (tři tři - patnáct patnáct)

- 15:15 - jsme tu. Akce úspěšně skončena :-).

 

PÁTEK 15.9.

- Návštěva Londýna je úspěšně za námi. Program byl velmi intenzivní, den jsme si ale opravdu moc pěkně užili. Počasí vyšlo skvěle, celý den svítilo sluníčko a teplota byla pro prohlídku města optimální. Autobus jsme opustili u O2 arény, kde na náš čekal až do podvečerního návratu. Lodí společnosti Uber jsme se přesunuli do centra města až k Westminsterskému opatství a budovám parlamentu. Další naše cesta vedla kolem sídla ministerského předsedy na Trafalgarské náměstí, Leicester Square a Piccadilly Circus. V průběhu této části cesty po Londýně jsme si dali přestávku na oběd a nákupy. Následně jsme pokračovali přes The Mall až k sídlu krále - Buckinghamskému paláci. Zpáteční cesta k lodnímu přístavišti vedla okolo parku St. Jame's Park a Westminsterského opatství. Zpět k O2 Aréně nás dovezla opět loď společnosti Uber. Vybaveni zásobami na dlouhou cestu domů míříme do Doveru na trajekt, který nás převeze do Calais. Naši aktuální pozici budeme upřesňovat během zítřejšího dopoledne.

- Jsme v Doveru po pasové kontrole, odbaveni k nalodění. Na dřívější trajekt už jsme se bohužel nevešli, čekáme na loď s plánovaným odjezdem ve 22:15 (pravděpodobně zpožděný o cca 3/4 hodiny).

- 23:35 - vyplouváme z Doveru.

- Takto vypadal náš předběžný plán páteční návštěvy Londýna:

 • 6:45 - sraz u školy, nakládka autobusu; 7:00 - odjezd
 • cesta do Londýna cca 2 - 3 hodiny dle dopravní situace
 • příjezd na parkoviště u O2 arény, přesun lodí do centra k Westminsterskému opatství
 • prohlídka centra Londýna a jeho pamětihodností; delší přestávky patrně na Trafalgerském náměstí a u některého z obchodních center
 • nákup zásob na cestu domů; návrat lodí k O2 aréně; odjezd po cca max. 10 hod. od doby příjezdu do města (v návaznosti na dobu skončení bezpečnostní přestávky řidičů autobusu)
 • přejezd do Doveru; plavba trajektem do Calais; cesta Evropou do ČR - průběh sobotní cesty vč. odhadu času příjezdu do Prahy budeme upřesňovat zde na webu a ze závěru cesty se děti individuálně ozvou rodičům přes mobil

 

ČTVRTEK 14.9.

- Ve škole jsme dnes dopoledne byli naposledy. Výuka probíhala opět ve třech blocích oddělených dvěma přestávkami. V závěru posledního výukového bloku předali všem žákům učitelé certifikáty osvědčující jejich ůspěšnou snahu o zlepšení úrovně angličtiny. Poobědvali jsme tradičně na školní zahradě a hned nato vyrazili na poslední odpolední výlet.

- Tentokrát jsme zamířili k jedné z nejikoničtějších světových památek, a to k prehistorickému megalityckému objektu Stonehenge. Z centrálního parkoviště nás přímo do bezprostřední blízkosti soustavy gigantických kamenů dovezl lokální autobusový transfer. Na místě jsme pak měli dostatek času Stonehenge obejít ze všech stran a vychutnat si neopakovatelnou atmosféru místa. Dalším transferem jsme se následně vrátili k centrálnímu parkovišti a v nedalekém návštěvnickém centru získali další informace o místě, zakoupili suvenýry a posilnili se v občerstvení před cestou zpět do Bournemouthu.

- Dopravní zácpy na silnicích při zpáteční cestě nás připravily o značné množství času. I přesto jsme však stihli po návratu do místa našeho pobytu konečně alespoň na chvíli vyrazit k moři. Zdejší písečné pláže jsou vyhlášené po celé Anglii a těší se značné oblibě. Získaly si i naše sympatie. Každý člen výpravy si v pozdním odpoledni našel to svoje - někdo si jen tak sedl do písku a užíval si výhledu na moře, další se brodili vlnkami při břehu, několik účastníků se pustilo do sběru mušlí a kamenů, část výpravy si zahrála fotbálek a 5 odvážlivců se dokonce zanořilo do vod kanálu La Manche.

- Po odchodu z pláže následoval rychlý přesun ke škole a návrat do hostitelských rodin. Zítra nás čeká brzký odjezd, a proto není radno dlouze otálet s balením a ponocovat.

 

STŘEDA 13.9.

- První část pátého dne našeho pobytu v Anglii byla opět spojena s výukou v jazykové škole. Tentokrát jsme nebyli svázáni rezervací návazného programu na konkrétní dobu a obědová přestávka se tedy mohla uskutečnit na školní zahradě ještě před našim odjezdem do cíle odpoledního programu.

- Již při příjezdu do přibližně hodinu vzdáleného Portsmouthu bylo jasné, že toto město je nerozlučně spjato s loděmi, námořní dopravou a vším myslitelným, co je s tímto odvětvím spojeno. Laguna vyplňující prostor severozápadně od města byla plná lodí nejrůznějších velikostí, přičemž ty největší daly tušit, že zdejší přístav je útočištěm dílem pro civilní plavidla (hlavně trajekty na ostrov Wight, či případně do Francie), ale z další části také stále ještě pro vojenské lodě královského námořnictva. Ačkoliv Portsmouth již dávno není nejdůležitější anglickou vojenskou námořní základnou, stále plní podstatnou úlohu v plánech britských stratégů. Symbolickým potvrzením významu zdejší báze královského námořnictva je plavidlo HMS Victory umístěné sice v suchém doku, stále však vedené v evidenci jako aktivní bojová loď Jeho veličenstva anglického krále. Jedná se o legendární plavidlo, se kterým viceadmirál Horatio Nelson porazil roku 1805 v doprovodu dalších britských lodí spojené francouzsko - španělské válečné loďstvo a zajistil tak Velké Británii pozici nejvýznamnější světové námořní velmoci nejméně na další století. Právě tato významná památka britské historie byla našim primárním cílem v Portsmouthu. Její prohlídka byla opravdu důkladná - s patřičným zaujetím jsme ji prozkoumali od horní paluby až po lodní kýl. Návštěvu expozice jsme završili v obchodě s různými námořními artefakty a suvenýry.

- Po opuštění areálu doků vojenského námořnictva mířily naše kroky do bývalého přístavu obchodního námořnictva. Ten je nyní přeměněn na atraktiní komerční zónu plnou obchodů, restaurací a zábavních podniků, přitom však zachovává částečně ráz původního přístaviště, a to i díky tomu, že jeho součástí jsou stále i některé originální objekty, stroje a zařízení. V těchto místech jsme se rozdělili do skupin a až do doby odjezdu zpět do Bournemouthu se věnovali průzkumu oblasti a nakupování.

 

ÚTERÝ 12.9.

- Dopolední školní výuka proběhla v úterý podle stejného scénáře, jako v předchozím dni. Změna nastala bezprostředně po jejím skončení, vzhledem k tomu, na jaký čas jsme měli rezervovaný vstup do dněšního hlavního bodu odpoledního programu - parku Monkey World. Oběd v areálu školy by nám znemožnil být na plánovaném místě včas. Proto jsme tentokrát veškeré zásoby vzali s sebou na cestu a vyrazili do místa určení ihned po výuce.

- Monkey World je kombinací zologické zahrady, záchranné stanice a zábavního parku v rámci jedné instituce v jedné lokalitě. Hlavní roli zde hrají opice, a to především ty, které musely být zachráněny z pro ně nevhodného či dokonce jim nebezpečného prostředí a většinou také před lidským chováním bezprostředně ohrožujícím jejich život. Opičí obyvatelé tohoto parku pocházejí zpravidla ze záchraných akcí navazujících na zásahy bezpečnostních složek proti pytlákům, pašerákům, překupníkům a aktérům nelegálního obchodu se zvířaty, případně z předpisům nevyhovujících soukromých chovů, vědeckých laboratoří a dalšího neuspokojivého prostředí. Opům a primátům žijícím v parku jsme věnovali náležitou pozornost. Nezapomněli jsme ale ani na občerstvení, nákup tematických suvenýrů a rovněž aktivní odpočinek a pohyb, pro který bylo jak stvořené rozlehlé hřiště s řadou "opičímu světu" přizpůsobených atrakcí (např. houpaček, visutých mostů, žebříků, šplhadel, skluzavek apod.).

- Čas při pobytu v parku utíkal opravdu velmi rychle. Zavírací hodina se přiblížila a my jsme museli park opustit. Zpáteční cestu jsme operativně přizpůsobili zeměpisnému umístění parku nedaleko mořského pobřeží a zavítali po přejezdu skrze malebný anglický venkov do oblasti vysokých příbřežních útesů nedaleko vesničky West Lulworth. Přibližně hodinová procházka po vrchovině přiléhající k pobřežním skaliskům stála za to. Výhledy na moře, útesy i okolní krajinu byly dechberoucí, atmosféra podkreslená svitem pozdněodpoledního slunce byla neopakovatelná. Výhled na přírodní okno / skalní bránu Durdle Door se stal pomyslnou třešničkou na dortu.

 

PONDĚLÍ 11.9.

- Pondělní dopoledne bylo poprvé při naší letošní výpravě do Anglie spojeno s výukou angličtiny v jazykové škole Southbourne English School. Nejprve jsme se důkladně seznámili s budovou školy a byli poučeni o tom, jak tato instituce funguje a následně se již odebrali do učeben, ve kterých jsme se postupně ve 3 výukových blocích proložených přestávkami věnovali zdokonalování se v anglickém jazyce.

- Výukovou část dne jsme zakončili lehkým obědem a hned po něm se autobusem odebrali do asi hodinu jízdy vzdáleného areálu Národního muzea motorismu v Beaulieu. To je součástí rozlehlého panství, v němž kromě moderní budovy muzea, najdeme také zachovalé pozůstatky někdejšího opatství a sídlo šlechtického rodu Montagu, obklopené vzorně spravovanými zahradami. Za krásného počasí jsme zde strávili příjemné odpoledne vyplněné návštěvou vnitřních prostor automobilového muzea, speciální expozice věnované televiznímu pořadu BBC Top Gear, prohlídce několika různých zahrad (okrasné, bylinkové, hospodářské), bývalého opatství i panského sídla. Zajímavým zpestřením bylo také svezení se nekonvenčním železničním dopravním prostředkem - monorailem - a replikou historického patrového autobusu původně pocházejícího z roku 1912. Před uzavřením areálu vyzbyla trocha času na nákup tematických suvenýrů.

- Cestou zpátky do Bournemouthu vedoucí pozoruhodnou venkovskou krajinou vyplněnou ponejvíce vřesovišti nebo lesním porostem jsme neopomněli zastavit se u jednoho ze stád volně se pasoucích polodivokých koní a tuto zastávku náležitě fotograficky zdokumentovali.

 

NEDĚLE 10.9.

Stručné informace z cesty do Anglie, ale také již z odpoledního programu na místě pobytu (doplňováno z autobusu nebo z terénu, případně již také z hostitelské rodiny;  časy: Francie = SELČ a v Anglii GMT+1):

- 5:00 - Calais, přístav - čekáme na nalodění; čas vyplutí plánován na 6:40

- 8:00 - Přeplavba kanálu La Manche je úspěšně za námi, vyjíždíme z trajektu P&O za svitu slunka ozařujícího bílé útesy Doverské. Levá strana silnice už je naše :-). Do Bournemouthu nám zbývají asi 4 hodiny cesty. Na odpoledne je plánován výlet na pobřeží, při kterém se svezeme vlakem a lodičkou.

- 12:12 - Jsme v pořádku v naší cílové destinaci Bournemouth, opouštíme autobus a vlakem se přesouváme do příbřežního městečka Poole

- odpoledne: Vlak nás bezpečně dopravil do městečka Poole, což je příjemné menší přímořské letovisko na břehu kanálu La Manche, v těsném sousedství laguny nazývané Poole Harbour zaplněné různě velkými ostrovy, ostrůvky a mělčinami. Právě tato laguna, lehce připomínající svou výrazně rozsáhlejší benátskou příbuznou, byla prostorem, kterým nás provezla výletní vyhlídková loď. Z její paluby jsme měli při asi 70 minut trvající plavbě možnost prohlédnout si zdejší obchodní a výletní přístav, pobřežní promenádu, městské organizované i vzdálenější "divoké" písečné pláže, ostrovy, ostrůvky a mělčiny porostlé bujnou vegetací a osídlené nejrůznějším ptactvem. Sledovat jsme také mohli rušný lodní provoz v laguně, spojený zejména s jachetní a výletní plavbou. Po přistání jsme ještě až do odjezdu vlaku, který nás zavezl zpět na nádraží v Bournemouthu, využili zbývající čas k alespoň základnímu průzkumu malebného, avšak nepříliš rozlehlého centra původní rybářské osady Poole. 

- 18:00 - Vrátili jsme se k autobusu, parkujícímu před sídlem jazykové školy Southbourne School of English, ve které se v dalších dnech budou odehrávat výukové lekce angličtiny pro naše žáky. Hostitelské rodiny se postupně ujaly všech dětí, následuje ubytování, večeře a spánek. V pondělí se sejdeme u školy v 8:45 hod., od 9:00 hod. nás čeká výuka a odpoledne pak výlet do muzea, panského sídla a opatství Beaulieu.

 

SOBOTA 9.9.

Stručné informace z cesty do Anglie (doplňováno z autobusu; čas = SELČ):

- 14:30 - Opouštíme Rozvadov, přejíždíme hranice a po Via Carolina vyrážíme směrem na Norimberk.

- 19:00 - Projíždíme kolem letiště ve Frankfurtu.

- 22:30 - Přes Nizozemsko jsme projeli do Belgie a mířime k francouzskému Calais.


 

FOTOGALERIE

*****

 

Základní informace k odjezdu a příjezdu:

 • odjezd: sobota 9.9.2023, od budovy školy, sraz v 11:30 hod. v blízkosti křižovatky ulic Sušická a Na Hanspaulce
 • příjezd: sobota 16.9.2023, ve večerních hodinách k budově školy

Obálka při odjezdu:

Obálku nadepsanou jménem žáka s následujícími materiály předejte, prosím, u autobusu panu učiteli D. Tocháčkovi nebo některé z paní učitelek:

 • originál kartičky české zdravotní pojišťovny

 • vyplněný a podepsaný dokument o bezinfekčnosti (ke stažení zde)

 • 25 GBP (liber šterlinků) na vstupné do zbývajících památek a atrakcí, u kterých nemohla být provedena platba předem

Při předání obálky ještě jednou zkontrolujeme platný cestovní pas. Ten zůstává v příručním zavazadle, kde mají děti všechny ostatní nezbytné věci pro cestu. K hlavnímu zavazadlu se žáci dostanou až v neděli večer v hostitelských rodinách.

 

Další informace:

 • Pedagogický doprovod tvoří: Daniel Tocháček, Markéta Rancová, Martina Chadimová a Emily Flynn. Případné dotazy směřujte přes Bakaláře - Komens nebo e-mail na vedoucího výpravy Daniela Tocháčka.

 • Obědy ve školní jídelně na týden 11.9. - 15.9.2023 budou všem účastníkům zájezdu hromadně odhlášeny.

 • Doporučujeme účastníkům před odjezdem zkontrolovat nastavení a ceny roamingu mobilních služeb (volání a data) u využívaného operátora; limity, nastavení a podmínky využívání platební karty, budou-li ji mít žáci s sebou; platnost bankovek a mincí britské hotovosti - podrobnosti viz níže:

  POZOR, VŠECHNY dřívější papírové bankovky již byly nahrazeny polymerovými a papírové tím pozbyly platnosti - podrobněji viz web Bank of England 1 a web Bank of England 2.

 • Veškeré cennosti (mobily, hudební přehrávače, platební karty, šperky apod.) si žáci berou s sebou na vlastní zodpovědnost a dozor nad nimi si musí zajistit vlastními silami. Škola za tyto cennosti neručí!

 • Na noční cesty autobusem tam a zpět doporučujeme vybavit žáky cestovním polštářkem, dekou či jinou vhodnou cestovní přikrývkou, pohodlným oblečením a základním hygienickým vybavením. Důležitá je rovněž přiměřená zásoba menší hotovosti (nejlépe mincí či bankovek nižší hodnoty) Kč, EUR, popř. GBP pro platbu za toalety při hygienických zastávkách na cestě a na nákup občerstvení během cesty.
  Na cestu je objednán tzv. "žlutý" autobus Student Agency Fun&Relax s instalovaným zábavním systémem. I přesto doporučujeme vzít si s sebou nějakou vlastní zábavu (knihy, hry atd.), aby cesta lépe utíkala. V případě zájmu o využívání integrovaného zábavního systému autobusu doporučujeme vlastní drátová sluchátka s konektorem Jack 3,5 mm (posádka autobusu jinak zájemcům zapůjčí "erární" sluchátka).  Na cestu autobusem bude stanoven zasedací pořádek, jehož sestavení bude s žáky probráno a diskutováno na předodjezdovém setkání ve škole ve středu 6.9.2023.

 • Stravování účastníků je zajištěno od nedělní (10.9.) večeře do páteční (15.9.) snídaně. Vybavte, prosím, žáky zásobou jídla a pití vhodného na cestu autobusem tam a finanční rezervou na nákup jídla a pití na zpáteční cestu. Stravování žáků při pobytu v rodinách má formu lehčí plné penze, která zahrnuje snídani a večeři v hostitelské rodině a na dobu oběda tzv. obědový balíček obsahující obvykle toasty, snack, cukrovinky, ovoce apod.
  Podrobnější informace k ubytování a stravování naleznete zde na stránkách Student Agency.
  Na palubě autobusu lze obvykle od řidičů zakoupit za české koruny vybrané nealkoholické nápoje.
  Rozdělení do rodin bude žákům sděleno ve škole na schůzce ve středu 6.9. dopoledne. Současně budou žákům předány kontakty na hostitelské rodiny pro účely předání těchto kontaktů rodičům. Papírky s kontaktními údaji na rodiny a nouzovými kontakty na průvodce a pedagogický doprovod ještě znovu obdrží žáci při odjezdu.

 • Pokud žák užívá nějaké léky, nezapomeňte mu je přibalit v dostatečné zásobě na celou dobu zájezdu a instruovat jej o způsobech užívání.

 • Oblečení a vybavení přizpůsobte, prosím, "anglickému" počasí. Počítejte s tím, že v Anglii obecně dosti často prší a přelom léta a podzimu může být chladnější, než v Čechách. V Anglii je také často v domácnostech větší chladno, než bývá u nás. Máte-li možnost, vybavte žáky cestovním adaptérem pro britské zásuvky (typ G nebo také BS 1363) - specifikace viz např. zde nebo zde.

 • Nezapomeňte na základní vybavení pro hladký průběh výuky angličtiny, která bude probíhat celkem v 12 lekcích od pondělí 11.9. do čtvrtka 14.9. Vhod přijde zápisník / blok / sešit a tužka / pero / propiska. Žáci budou na výuku rozděleni do skupin dle jazykových dovedností.

 • Účastníci zájezdu jsou pojištěni hromadným cestovním pojištěním, které je zahrnuto v ceně zájezdu. Toto pojištění zahrnuje: storno v případě nemoci, léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu. Podrobnější informace k pojištění a jeho limitům najdete v dokumentu níže (sekce Důležité dokumenty). I při tomto pojištění je nutné, aby žáci měli s sebou originál české kartičky zdravotní pojišťovny (budou odevzdávat při odjezdu vedoucímu zájezdu).

 • Je třeba, aby se žáci seznámili s Pokyny pro chování a bezpečnost studentů na zahraničním zájezdu - dokument najdete níže v sekci Důležité dokumenty a jeho obsah probereme s žáky během předodjezdového setkání ve škole ve středu 6.9.2023.

 • Na úhradu ceny zájezdu přispívá formou grantu Městská část Praha 6. Součástí podmínek přidělení grantové dotace je vypracování osobního cestovního deníku v anglickém jazyce každým žákem, který se účastní zájezdu a čerpá na úhradu ceny zájezdu grantové prostředky. Podrobné informace o podobě deníku a termínu jeho odevzdání sdělíme všem žákům během zájezdu.

 

Program zájezdu:

Podrobný aktualizovaný program zájezdu najdete zde.

 

Důležité dokumenty:

 

 

Schůzka s žáky před odjezdem:

S žáky se sejdeme na předodjezdové schůzce ve škole během dopoledne ve středu 6.9.2023. Přesný čas a místo konání schůzky budou žákům oznámeny v úterý 5.9.2023 a připomenuty ve středu 6.9.2023. Na této schůzce budou probrány všechny důležité informace k plánovanému zájezdu vč. rozdělení do jazykových skupin a do hostitelských rodin, dle materiálů od společnosti Student Agency (na základě námi dodaných podkladů).

 

Předplatné vstupného:

Na základě dohody mezi školou a společností Student Agency byla předem provedena platba za vstupné do některých památek a atrakcí - tam, kde to bylo možné - aby nemusela být úhrada řešena na místě v hotovosti. Částka za předplatné vstupného činí na osobu 1300 Kč. Prosíme o zaslání celkové částky ve výši 1300 Kč za předplacené vstupné na účet školy (2732061/0100) s variabilním symbolem žáka a zprávou pro příjemce "Anglie - vstupné, jméno žáka, třída žáka".

 

Základní informace o zájezdu:

Vážení rodiče,
na začátku tohoto školního roku se nám po vynucené dvouleté covidové přestávce podařilo úspěšně obnovit tradici pořádání zahraničních studijních pobytů žáků ZŠ Hanspaulka v Anglii.

Zájezd do Anglie v obvyklém výukově-poznávacím formátu připravujeme ve spolupráci se společností Student Agency i pro nadcházející školní rok 2023 / 2024. Tak, jako v uplynulých letech, rovněž letos jsme podali na MČ Praha 6 grantovou žádost, která by v případě poskytnutí dotace měla učinit akci pro žáky naší školy cenově dostupnější.

 

Termín:

Zahraniční studijní pobyt je naplánován na termín 9.9.2023 - 16.9.2023 (sobota - sobota).

 

Lokalita:

Plánovanou cílovou destinací je jižní Anglie, konkrétně město Bournemouth a jeho okolí. 

 

Cena:

Celková částka za účast každého jednoho žáka na zájezdu je po zahrnutí grantové dotace MČ Praha 6 ve výši 6000 Kč / žák kalkulována na 12 900 Kč.

Tato částka nezahrnuje osobní kapesné a poplatky za vstupné do památek a atrakcí zařazených do programu; pro tyto účely je třeba počítat s výdaji ve výši cca 80 - 90 liber na jednoho žáka.

Aktualizace 07/2023: Větší část vstupného bude uhrazena bezhotovostně. Předpokládaná částka za vstupné v hotovosti se snižuje na cca 25 liber.

 

Program, ubytování, stravování, doprava:

Program akce je připraven jako kombinace aktivit zahrnujících pravidelnou dopolední výuku anglického jazyka a kulturně-turisticko-naučný program v odpoledních a podvečerních hodinách. Výuka angličtiny bude probíhat ve specializované certifikované jazykové škole s dlouholetou tradicí, ve které se žáci budou vzdělávat v několika skupinách dle jazykových znalostí, dovedností a pokročilosti, a to pod vedením rodilých mluvčích - kvalifikovaných učitelů anglického jazyka.

Ubytování a stravování žáků v Bournemouthu bude zajištěno v hostitelských rodinách po 2 - 4 žácích v jedné rodině. Hostitelské rodiny zabezpečuje po pečlivém výběru a prověření místní jazyková škola ve spolupráci se společností Student Agency.

Garantem dopravy je rovněž spol. Student Agency, v ceně zájezdu je zahrnuta přeprava tzv. “žlutým” autobusem RegioJet Fun&Relax. Přejezd na místo konání zahraničního studijního pobytu a zpět je realizován jako noční - účastníci zájezdu tedy tráví první a poslední noc při jízdě v autobuse (není zajištěn nocleh mimo autobus a stravování na tyto přejezdové dny/noci). Autobus je s účastníky na místě pobytu po celou dobu zájezdu.

Pedagogický doprovod budou tvořit 4 učitelé ZŠ Hanspaulka (aktualizace 07/2023: D. Tocháček, M. Rancová, M. Chadimová, E. Flynn). Za spol. Student Agency doprovází účastníky odborný průvodce.

Podrobnější informace o programu, ubytování, stravování a dopravě najdete v přílohách.

 

Počet účastníků, podmínky účasti:

Zájezd je koncipován pro 50 žáků.

Při velkém zájmu žáků, dojde-li k překročení počtu dostupných míst počtem zájemců o účast, budou uplatněna následující kritéria výběru účastníků:

 • odevzdání závazné přihlášky do stanoveného termínu 

 • školní ročník žáka - přednost budou mít žáci vyšších ročníků, a to v pořadí 8., 7., případně 6. (ve školním roce 2022/23).

 • zaplacení zálohy a doplatku ceny zájezdu do stanoveného termínu

Akce se mohou zúčastnit pouze žáci bez kázeňských problémů a s pozitivním přístupem k plnění školních povinností. Žákům s kázeňským opatřením typu ředitelská důtka za hrubé porušení školního řádu a snížený stupeň z chování nebude v souladu se školním řádem účast na akci umožněna.

V případě převisu zájemců o účast vyhovujících stanoveným kritériím nad počtem volných míst se rozhodne o zařazení žáků mezi účastníky losováním. Z výsledků losování bude rovněž určeno pořadí případných náhradníků.

Konečné rozhodnutí o účasti či neúčasti žáků na akci je v kompetenci pořadatele zájezdu - školy.

 

Přihláška k účasti na zájezdu:

Máte-li zájem o zařazení žáka k účasti na zájezdu - zahraničním studijním pobytu v Anglii - vyplňte, prosím, připojenou závaznou přihlášku studenta a odevzdejte ji do kanceláře školy,
a to nejpozději do čtvrtka 27.4.2023, 14:00 hod.

O zařazení či nezařazení žáka mezi účastníky zájezdu, event. o organizaci a vyhodnocení případného losování budou rodiče informování prostřednictvím Bakalářů - zprávou zaslanou skrze systém Komens. Touto cestou budou rovněž následně zaslány informace a pokyny k provedení platby zálohy a doplatku ceny zájezdu.

Informace o zařazení žáků mezi účastníky nebo náhradníky byla rozeslána rodičům skrze Bakaláře - Komens 3.5.2023. Rodičům účasníků byly rovněž odeslány podrobné pokyny k platbě zálohy a doplatku ceny zájezdu.

Připomínáme, platby je nutné uskutečnit do následujících termínů:

- záloha 8000 Kč (nebo celá cena 12900 Kč) do: 11.5.2023

- doplatek 4900 Kč do: 16.6.2023

- doplatek za bezhotovostní předplatné vstupného: 1300 Kč do: 31.7.2023 (aktualizace 07/2023)

 

Informace o akci na webu školy:

https://www.zshanspaulka.cz/anglie 

 

Kontaktní osoba:

PhDr. Daniel Tocháček - případné dotazy směřujte přes Bakaláře - Komens nebo e-mail, popř. řešte osobně ve škole v kanceláři zástupců řed. školy.

 

Přílohy:

 

 

 

 

Copyright MediaSolution 2020