Rozvrh hodin Žákovská knížka Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Školní poradenské pracoviště

Podpora

V uplynulých letech se nám podařilo vybudovat stabilní tým, který poskytuje odbornou péči žákům, poradenské služby zákonným zástupcům a metodickou podporu týmu pedagogů, vychovatelů a asistentů. Tým ŠPP ZŠ Hanspaulka tvoří kromě vedení školy

Mgr. Petra Bucci - výchovný poradce pro 1. stupeň

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, děti, ostatní učitele v oblasti vzdělávací či výchovné, zprostředkovává diagnostiku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (vstupní i průběžnou), vede evidenci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, poskytuje podporu dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, koordinuje tvorbu a naplňování individuálních vzdělávacích plánů.

  • Konzultační hodiny pro žáky: o přestávkách nebo po individuální domluvě
  • Konzultační hodiny pro rodiče: každé úterý 16:00 - 18:00 na základě objednání anebo po individuální domluvě

Mgr. Jana Cejpová - výchovný poradce pro 2. stupeň

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, děti, ostatní učitele v oblasti vzdělávací či výchovné, zprostředkovává diagnostiku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (vstupní i průběžnou), vede evidenci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, poskytuje podporu (nejen) dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, koordinuje tvorbu a naplňování individuálních vzdělávacích plánů, workshopy projektu SES PREV.

  • Konzultační hodiny pro žáky: o přestávkách nebo po individuální domluvě
  • Konzultační hodiny pro rodiče: každé úterý 16:00 - 18:00 na základě objednání anebo po individuální domluvě

Mgr. Vladimír Rozhon - metodik prevence rizikového chování

Poskytuje služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, šikany, záškoláctví, patologického hráčství, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování nebo rizikových projevů sebepoškozování. Dále se zabývá poradenstvím v případě řešení skupinových problémů nebo neshod mezi dětmi apod.

  • Konzultační hodiny pro žáky: po individuální domluvě
  • Konzultační hodiny pro rodiče: každé úterý 16:00 - 18:00 na základě objednání nebo po individuální domluvě

Mgr. Michal Tačík - školní speciální pedagog

Věnuje se zejména dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, ale také pedagogům, se kterými řeší aktuální krizové intervence se žáky, se kterými následně pracuje při individuálních hodinách a systematicky napomáhá při nápravě jejich chování či zlepšení prospěchu.

  • Konzultační hodiny pro žáky: o přestávkách, nebo na individuální domluvě
  • Konzultační hodiny pro rodiče: každé úterý 16:00 - 18:00 na základě objednání a nebo po individuální domluvě

Mgr. Kateřina Spěváková - školní psycholožka

Je k dispozici dětem, rodičům i učitelům. Navštěvuje třídy, provádí pozorování a připravuje i programy pro třídy. 

  • Konzultační hodiny pro žáky: o přestávkách nebo po individuální domluvě
  • Konzultační hodiny pro rodiče: každé úterý 12:00 - 16:00 na základě objednání a nebo po individuální domluvě

Dokumenty ke stažení

Copyright MediaSolution 2020