Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Společná setkání

Setkání ředitele se Školskou radou a Klubem přátel ZŠ Hanspaulka

19.9. 2023 se sešla Školská rada, kde ředitel seznámil členy rady s koncepcí, byl schválen školní řád a proběhla diskuze o plánech školy v širších souvislostech celé komunity Prahy 6.

21.9. 2023 se konalo v knihovně setkání třídních důvěrníků. Mimo jiné jsme diskutovali proběhlou anketu, rekonstrukci školního hřiště, téma prevence kyberšikany, závěrem plánovali tradiční akce.

Zpět na přehled
Copyright MediaSolution 2020