Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Den učitelů

Den učitelů nebyl jen připomenutím významného českého filosofa a pedagoga J. A. Komenského. Připravili jsme si pro děti také soutěž o našich učitelích ze ZŠ Hanspaulka. Ráno začalo tím, že si žáci ve všech třídách prohlédli prezentaci o J. A. K. a pak všichni dostali soutěžní kartu s otázkami o učitelích a dalších pedagogických pracovnících naší školy. Odpovědi mohli žáci získávat kdykoliv během dne, před odchodem hodili svou kartu do koše a napjatě čekali, co bude dál. Další den jsme pak ze všech úspěšných řešitelů vylosovali v každé třídě jednoho, kdo si odnesl sladkou odměnu.
Doufáme, že se soutěžící dobře bavili!

Zpět na přehled
Copyright MediaSolution 2020