Rozvrh hodin Bakaláři Přehled suplování 224 310 365 zshanspaulka@zshanspaulka.cz

Naše škola - ZŠ Hanspaulka

Naše škola

FILOZOFIE ŠKOLY

Naše škola je od počátku nedílnou součástí Hanspaulky a také rodin, které zde bydlí. Mezi dnešními žáky najdeme příslušníky již páté generace, kteří školu na Hanspaulce navštěvují. A to má samozřejmě vliv na její atmosféru a klima. Rodiče sem přivádějí své děti a svěřují nám je, abychom se podíleli na jejich vzdělávání a výchově. Přáli bychom si, aby do školy přicházeli bez obav a s důvěrou děti i rodiče. A nejen oni, ale i učitelé a všichni zaměstnanci. Pokud to tak bude, stane se škola bezpečným místem, kde se daří jít za svými cíli.

Naše vize je hravá - Otevři oči, svět se točí, s námi se neztratíš! Seznamujeme děti s okolním světem a vzbuzujeme v nich touhu poznávat ho ve všech jeho podobách. Nabízíme pomocnou ruku a podporu, ale ukazujeme mnoho cest, které si děti mohou vybrat.

Název našeho školního vzdělávacího programu Učíme se učit se, chceme rozumět sobě, druhým i světu kolem! shrnuje cíle našeho snažení. Děti by měly nalézt svůj způsob učení, který jim vyhovuje. Předmět osobnostní výchova, zážitkové kurzy a školní aktivity jim napomáhají poznat sebe sama i spolužáky, se kterými se společně učí i baví. Svět kolem nás poznávají děti díky rozmanitosti předmětů, projektů a činností, které škola nabízí.

Jak běží čas, lidé ve škole se mění, mění se i škola sama, ale stále zůstává místem, odkud se naše děti rozhlížejí do světa.

Přáli bychom si, aby léta strávená v naší škole nebyla pro nikoho promarněným časem, ale otevřenými dveřmi do budoucnosti, kde se uplatní v zaměstnání, které je bude naplňovat.

Základní Fotka 1
Základní
Základní Fotka 2
Základní
Základní Fotka 3
Základní
Základní Fotka 4
Základní
Základní Fotka 5
Základní
Základní Fotka 6
Základní
Základní Fotka 7
Základní
Základní Fotka 8
Základní
Základní Fotka 9
Základní
Základní Fotka 10
Základní
Základní Fotka 11
Základní
Základní Fotka 12
Základní
Základní Fotka 13
Základní
Základní Fotka 14
Základní
Základní Fotka 15
Základní
Základní Fotka 16
Základní
Základní Fotka 17
Základní
Základní Fotka 18
Základní
Základní Fotka 19
Základní
Základní Fotka 20
Základní
Základní Fotka 21
Základní
Základní Fotka 22
Základní
Základní Fotka 23
Základní
Základní Fotka 24
Základní
Copyright MediaSolution 2020