plán akcí na tento měsíc

Co bude dál? I

Beseda s vyučujícími a studenty ze středních škol a s našimi deváťáky či osmáky a jejich rodiči o možnostech budoucího studia proběhne v úterý 23.10. od 17,30 hod. ve školní jídelně.

více info

Výlet do Anglie 2018

Naše děti 7. – 9. tříd se zúčastnily jazykově poznávacího výletu do Anglie, tentokrát do města Yorku a jeho okolí. Každé dopoledne probíhala výuka angličtiny v místní jazykové škole, odpoledne žáci navštívili zajímavá historická místa a muzea. Program byl velmi nabitý. Ve městě York jsme viděli nově zrekonstruované Vikingské muzeum, Národní železniční muzeum, středověké uličky a hradby města. Vlakem taženým parní lokomotivou jsme projeli národním parkem North York Moors do malebné rybářské osady Whitby, kde se nachází romantické rozvaliny kláštera Whitby Abbey. Velký úspěch měla unikátní hornická osada Beamish. Další výlet na pobřeží nás zavedl do Scarborough, nejstaršího lázeňského města v zemi, které proslulo již za vlády královny Viktorie. Při zpáteční cestě jsme navštívili Londýn, svezli jsme se na London Eye, prošli jsme se historickým centrem a projeli jsme se lodí po Temži. Výlet byl vydařený i přes jednodenní nepřízeň anglického počasí.

více info
Projektový den

9.10. 2018 proběhl první projektový den v tomto školním roce. Deváťáci se zúčastnili výjezdu do památníku Vojna u Příbrami, sedmáci zašli na hasičskou stanici na Petřinách a ostatní žáci plnili různé projekty ve škole.

více info
Podzim v družiněvíce info
Den jazyků

V prvním říjnovém týdnu se ve škole uskutečnil den jazyků. Děti na chodbách luštily křížovku v cizích jazycích a také se zúčastnily divadelního předstvení v angličtině.

více info
6. A a 6.B v History Parku

Podzim se již přihlásil v plné síle a šesťáci vyrazili v pondělí 1. 10. 2018 za poznáním do History parku Ledčice nedaleko od Řípu. Zde si na vlastní kůži vyzkoušeli práci archeologa v terénu – odkrývali hrobová naleziště. Dále si v roli experimentálního archeologa vyzkoušeli, jak lidé v pravěku opracovávali kámen, zpracovávali obilí či vyráběli keramiku. Nejvíce je zajímala práce s „pohyblivou mapou“, pískem, který pomocí počítačové animace umožňoval vyrábět geografické modely krajiny.

více info
SES 7.A a 7.B Jesenice

V prvním říjnovém týdnu jsme se zúčastnili zážitkového kurzu v Jesenici u Rakovníka.

více info
Poznáváme přírodu
(aktivity v přírodovědných praktikách)


více info
Osmáci v lanovém centruvíce info
Atletický trojboj

Žáci 6. až 9. tříd se 13. září zúčastnili školního kola atletických závodů. Soutěžilo se ve třech disciplínách: vrhu medicimbalem, skoku dalekém a běhu na 50m. Počasí nám přálo, děti si atletický den užily a my učitelé jsme ocenili pěkné sportovní výkony. 

více info
SES - 6.B

Hned po zahájení školního roku vyrazily šesté třídy na svůj první zážitkový kurz. Jak je i z fotografií znát, různorodé aktivity si žáci užívali i zažívali. Počasí nám všem přálo.

více info
SES - 6.A


více info
Anglie 2019

V pondělí ráno jsme šťastně dojeli do Yorku. Po dlouhé noci jsme se všichni těšili na trochu pohybu. Prošli jsme si městské hradby, navštívili York Castle museum, Jorvik museum a železniční museum. Večer jsme se navečeřeli v rodinách a šli brzy spát, protože je pro nás zítra připravený další nabitý program. Už se těšíme...

více info
Zpráva z knihovny

Objednávky knih z knižních klubů odevzdejte, prosím, do školní knihovny do  čtvrtka 20. 9 do 17 hodin. Knihy objednané později, také objednám, ale přijdou až v říjnu.plakát
ŠÁRECKÝ OKRUH

Jako každý rok, tak i letos zveme všechny děti i zájemce všeho věku na tradiční pochod Šárecký okruh.

Milé děti, vážení rodiče,

školní rok 2018/2019 začíná 3.září v osm hodin. Tento den je vchod z ulice Na Čihadle určen pouze pro prvňáčky a jejich rodiče. Všichni ostatní použijí hlavní vchod z ulice Sušická.

První školní den trvá vyučování jednu hodinu, s dětmi počítá školní družina i školní jídelna.
Rozřazení dětí do prvních tříd

Rozřazení dětí do prvních tříd. Vzhledem k opatření GDPR můžeme poskytnout veřejně pouze seznam dětí s číslem, které obdržely při zápisu. Seznam dětí ve třídách obdrželi rodiče mailem, případně je k nahlédnutí ve škole.

seznam dětí (ke stažení ve formátu .pdf )